[Home Page]

Reliéfní mapa z plastu - úvodník čísla 9+10/2017

nebo plastická mapa a pohlednice? Jaké je správné pojmenování? Mapová značka nebo kartografický znak? Zatímco u prvního případu se citem přikláním k reliéfní mapě, tak u kartografického znaku tápu. Proč ustálený pojem přejmenovávat, když s mapovou značkou se setkávám už 40 let?
Na str. 25 Zeměměřiče 9+10/2017 zase upřesňujeme pojmy povrch, reliéf a terén. Mou mnemotechnickou pomůckou jsou písmena abecedy P - R - S - T pěkně odshora dolů. Nejvýše je DMP (povrchu), který zachycuje vše, tedy i lidské stavby a vegetační kryt. Následuje DMR (reliéfu), který zachycuje přirozený i lidmi upravený povrch země. DMT (terénu) ani nepoužívám, protože T je „až za S“ a terén není jednoznačně definován. Snad si to zapamatujete jako já. :-)
Už se raději věnujme zážitkům moravského zeměměřiče v Kanadě. Obsáhlé jsou opět příspěvky ke katastru, ale nezvykle hodně je zastoupena také kartografie a klasická geodézie příspěvkem o efektivním sběru dat. Představujeme také lánovou obec.
Zvýšenou pozornost věnujte rovněž Provolání komory a informacím ze zasedání představenstva ČKZ. Jde o hodně... Radostným tématem na závěr jsou oborové novoročenky. Těmi končí i začíná rok, ale také toto číslo vašeho Zeměměřiče.
Přeji vám pěkný podzim a posílejte oborová PéeFka dál.

Obrázky k DMP a DMR naleznete na www.facebook.com/zememeric

Radek Petr

vyvěšeno: 04.10.2017
poslední aktualizace: 15.10.2017
ID článku: 5009
další informace: www.facebook.com/zememeric


Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
[Server] Úvodník [Pošta]