[Home Page]

Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017

Blíží se další odborný seminář v Třebíči. Jaký byl ten před půl rokem se snažíme připomenout tímto zápisem:

Rok se sešel s rokem a je tu opět seminář pojednávající o katastrální problematice. Jde už o dvacátý třetí ročník seminářů a čtenáři a účastníci jejich organizaci a průběh už dokonale znají. Ale protože se pochopitelně mění přednášející, stručně si popíšeme, o čem se tentokrát mluvilo.
Pořadatelem semináře byl Spolek zeměměřičů Brno, odbornými a organizačními garanty byly Pavel Doubek a Eva Eliášová, partnerem firmy Geocart CZ a Atlas a mediálním partnerem časopis Zeměměřič. Účastníci semináře se po roce sešli v už osvědčeném hotelu ATOM na Velkomeziříčské ulici. Seminářem provázel všech 160 přítomných v sále moderátor Jaroslav Oborný.

Krátce po deváté hodině po úvodním uvítání vystoupila na pódium Mgr. Lenka Vrzalová z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která v osmdesáti minutách připomněla a objasnila vybrané změny v Návodu pro správu katastru.
Po krátké přestávce nastoupil k mikrofonu Ing. Pavel Tuček z firmy GEOkomplex, který rozebral zeměměřické činnosti obsažené v § 81 katastrální vyhlášky, jejich dopady do praxe a problematiku nedokonalých právních předpisů, které způsobují nejasnosti jak na straně vyhotovitelů geometrických plánů, tak i na straně potvrzovatelů.
Ve dvanáct hodin se slova ujala Ing. Lenka Pilíková z Katastrálního pracoviště Příbram, od které se přítomní dozvěděli o aktuálních zkušenostech z provádění revizí katastru, a to od přípravy podkladů, šetření v terénu a zjišťování nesouladů až po jednání s jednotlivými majiteli nemovitostí.
Po krátké druhé přestávce převzal mikrofon Ing. Michal Votoček z firmy Gepro, který stručně pojednal o novinkách SW Kokeš v souvislosti s novelou katastrální vyhlášky.
Poslední přednášky se zhostil Ing. Karel Štencel z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který pohovořil o dosažených výsledcích resortu v oblasti digitalizace a nastínil plány v oblastech revize a nového mapování.

Ve čtrnáct hodin nastal čas na zodpovězení dotazů z řad přítomných a závěr semináře patřil přání šťastného návratu domů všem přítomným a pozvánkou na další akce pořádané Spolkem zeměměřičů Brno.

Jaroslav Švec

vyvěšeno: 15.02.2018
ID článku: 5014
další informace: http://www.spolekzememericubrno.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Z domova
ČSGK
[Pošta]