[Home Page]

XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

   XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

     29. listopadu 2017 od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

               

9:00

Zahájení sympozia

 

 

Předsedá Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc

 

 

9:05

Dějepisné mapy – zkreslený obraz historického poznání?

 

Eva SEMOTANOVÁ

 

 

9:20

Vývoj obsahu map Moravy od Johanna Christopha Müllera

 

Zdeněk STACHOŇ, Josef CHRÁST

 

 

9:35

Obraz Zeměkoule od firmy Jan Felkl a syn v Mapové sbírce PřF UK

 

Eva NOVOTNÁ

 

 

9:50

Kartografie na Německé univerzitě v Praze (1920–1938)

 

Jiří MARTÍNEK

 

 

10:05

Kartografické dílo RNDr. Olgy Kudrnovské, CSc.

 

Markéta HYNDRÁKOVÁ

 

 

10:20

Diskuse

 

 

10:30

Přestávka

 

Předsedá Mgr. Monika Čechurová, Ph.D., Plzeň

10:50

Vincent Hlavinka a Vladimír Filkuka – brněnské osobnosti jihoslovanské spolupráce

 

Josef WEIGEL

 

 

11:05

Fotogrametrická a zememeračská činnosť Jozefa M. Petzvala

 

Ján JEŽKO

 

 

11:20

Scelovací řízení a dochovaný scelovací operát na Lounsku

 

Ivana ŘEHÁKOVÁ

 

 

11:35

Historie gravimetrických měření

 

Martin LEDERER

 

 

11:50

Alois Hlídek – voják, topograf a pedagog, první velitel Vojenského zeměpisného ústavu v Praze

 

Jan RATIBORSKÝ

 

 

12:05

Diskuse

 

 

12:15

Přestávka na oběd

 

Předsedá Mgr. Dušan ADAM, Ph.D., VÚKOZ, v.v.i., Brno

13:45

Informace: Oslavy 100. výročí Geografické služby AČR

 

Egon SCHUBERT

 

 

13:50

Měřictví v českém stavebnictví ve 12.–14. století

 

Pavel HÁNEK, Pavel HÁNEK jr.

 

 

14:05

Lokace středověkých měst na území Čech, Moravy a Slezska

 

Tomáš ZADRAŽIL

 

 

14:20

České, slovenské a maďarské polohové geodetické základy v Evropském referenčním rámci EUREF

 

Milan TALICH

 

 

14:35

ZNB Trebušany (Dilove) a další základní nivelační body rakousko-uherské monarchie

 

Pavel TARABA

 

 

14:50

Clarkův dalekohled v Čechách

 

Antonín ŠVEJDA

 

 

15:05

Diskuse

 

 

15:15

Přestávka

 

Předsedá Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, MU Brno

 

 

15:35

Tvorba Úřadu pro válečné mapy a zeměměřictví v Praze

Peter MACKOVČIN

15:50

České geografické názvosloví a databáze Geonames

Irena ŠVEHLOVÁ

 

 

16:05

Česká odborná terminologie v kartografii

 

Jiří ŠÍMA

16:20

Schematické fyzické mapy Jana Přibyly

 

Tomáš GRIM

16:35

Diskuse

 

 

16:45

Konec sympozia

 

Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.

 

redakce

vyvěšeno: 10.11.2017
ID článku: 5018


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server]
Historie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]