[Home Page]

GEOPÁRTY 2017

Dovolte nám, abychom vás pozvali na studentskou akci pořádanou studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie FAST VUT v Brně GEOPÁRTY 2017, která se koná 29. listopadu 2017 v kulturním domě Dělňák, Klajdovská 28, Brno - Líšeň.

Akce s názvem GEOPÁRTY se v Brně letos pořádá již 40. rokem. Každoročně se této společensko-zábavní akce účastní asi 300 studentů oboru Geodézie a kartografie, zástupců z řad vyučujících a absolventů FAST VUT v Brně. Oficiálním programem GEOPÁRTY je pasování studentů prvního ročníku do „Cechu zeměměřického“.

Celá studentská akce je oficiálně konána pod záštitou děkana Fakulty stavební v Brně, pana prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA. Akci tradičně zajišťují studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Garantem akce GEOPÁRTY 2017 je: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie, Veveří 95, 602 00 Brno.

Srdečně vás na akci zvou organizátoři.

redakce

vyvěšeno: 11.11.2017
ID článku: 5019


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]