[Home Page]

Nová verze převodních tabulek

Nová verze převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S‑JTSK (verze 1710) vstoupí v platnost dne 1. 1. 2018. Dosavadní převodní tabulky lze používat do 30. 6. 2018.
Soubor hodnot převodních tabulek table_yx_3_v1710.dat je dostupný ke stažení pod odkazem na stránce Nová realizace systému ETRS89 v ČR - viz odkaz.

redakce

vyvěšeno: 20.12.2017
ID článku: 5030
další informace: www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]