[Home Page]

Jak se vyznačovaly státní hranice Československa

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa. Nová republika získala nové státní území a hranice, které musely být schváleny politicky, právně – a v konečné fázi vyznačeny v terénu. Proto se v letech 1919 a 1920 konala nesčetná jednání o nových hranicích naší země i dalších státních útvarů střední Evropy. V těchto letech se nicméně podepsaly příslušné mírové smlouvy a mohlo se s takzvanou delimitací a demarkací hranice začít.

Zajímavý článek k této problematice se objevil 11. února 2018 na Novinky.cz - viz link níže. Doporučuji vaší pozornosti.

Pavel Žofka

vyvěšeno: 12.02.2018
ID článku: 5049
další informace: www.novinky.cz/veda-skoly/462414-jak-se-vyznacovaly-statni-hranice-ceskoslovenska.html


Z časopisu Zeměměřič č. 18-01a02
[Server]
Historie
Přečtěte si Zajímavosti
[Pošta]