[Home Page]

Konference Telč 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali na již 18. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS s názvem "SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS"

Jako předešlé ročníky, konference se koná ve výukovém středisku ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3).

Termín konference je stanoven na 12. - 14. 11. 2018 (12. 11. probíhá pouze registrace v podvečerních hodinách).
Hlavní program: úterý 13. 11. 2018

Termíny:
- uzávěrka přihlášek s abstrakty referátů: neděle 4. 11. 2018
- odeslání plných verzí článků do začátku konference, tj. pondělí 12. 11. 2018, v případě nedodání bude po dohodě publikována vaše prezentace ve formátu pdf

Vložné:
- Pro studenty a zaměstnance ČVUT: zdarma
- Ostatní: 300Kč,- (vstup na akci, zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení, společenský večer, oběd, nezahrnuje ubytování)

Přihlášení:
- Přihlášení je možné na emailovou adresu: konferencetelc@gmail.com
- Všechny referáty budou součástí elektronického sborníku s ISBN, vydání prosinec 2018.
- Referáty budou prezentovány pouze ústní formou.
- Konference bude mít jednotlivé sekce podle oblasti, které se jednotlivé příspěvky budou týkat. Klasické rozdělení sekcí: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, GIS a laserové skenování, speciální sekce RPAS (UAV).

Pro autory:
- Abstrakt musí obsahovat min. 50 slov.
- Celý článek není omezen počtem stran. Minimem jsou 4 strany včetně obrázků. Vlastní text pište velikostí 10, písmem Arial, po názvu příspěvku uveďte Vaše jméno, příjmení, příslušnost k organizaci a kontaktní email. Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na závěr příspěvku uveďte použitou literaturu a zdroje. Vzor (template) najdete v příloze. Příspěvky zasílejte na výše zmíněnou adresu (konferencetelc@gmail.com) ve formátu doc nebo docx (MS Word).

Program bude z důvodu vypnutého serveru lfgm rozeslán emailem.

Těšíme se na Vaši účast,

za organizační tým

Karel Pavelka, Eva Matoušková, Jaroslav Šedina, Eliška Housarová, katedra geomatiky, FSv, ČVUT v Praze

vyvěšeno: 05.10.2018
ID článku: 5087


Z časopisu Zeměměřič č. 2018-09a10
[Server]
Fotogrammetrie
Školství Z domova
[Pošta]