[Home Page]

Zemřel prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.

Prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc. (*21. listopadu 1925, Markvartovice, + 8. října 2018, Praha) zemřel náhle po delší nemoci ve věku takřka 93 let.
Poslední rozloučení proběhlo v obřadní síni krematoria v Praze - Motole v úzkém rodinném kruhu.

Profesor Zbyněk Nádeník byl český matematik a vysokoškolský profesor na stavební fakultě ČVUT - významný pedagog katedry matematiky (od 1950). Odborně se věnoval především aplikacím matematických metod v geodézii.

Byl absolventem přírodovědeckých fakult univerzit v Brně a v Praze (1949), dále členem domácích i zahraničních vědeckých společností. Podstatnou měrou se zasloužil o výuku matematiky posluchačů oboru geodézie a o řešení mnohých problémů oboru. Podílel se na odborném růstu řady našich vědeckých pracovníků. Spolupracoval také s časopisem Zeměměřič, kde publikoval především své vzpomínky názory na současné školství a směřování oboru. Do poslední chvíle byl předplatitelem časopisu a odmítal důchodcovskou slevu na předplatné nebo reciproční předplatné zdarma za příspěvky do časopisu. Časopis vnímal jako důležitou součást oboru a pokládal za svoji povinnost mu pomáhat byť i jen pouhým předplacením.

S profesorem Nádeníkem odešel nejenom významný odborník, ale také redakci velmi blízký spolupracovník.

R. Petr

vyvěšeno: 22.10.2018
ID článku: 5088
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=503


Z časopisu Zeměměřič č. 2018-09a10
[Server]
Různé
Školství Historie
Zajímavosti
[Pošta]