[Home Page]

By/S@T se představil před třemi roky v Brně

Jsou to právě tři roky, kdy jsme se na tradiční brněnské akci MGID mohli v roce 1999 seznámit se společností by/S@T a myšlenkou virtuálních referenčních stanic (VTR). Rozhovor se zástupcem společnosti by/S@T dipl. ing. A. Kopalem otiskl Zeměměřič č. 12/99.

Následující číslo 1-2/00 popsalo tento systém článkem dr. H. Landaua z Německa a podrobně jsme o technologii pevných referenčních stanic společnosti by/S@T psali v č. 3/00. Toto období české společnosti by/S@T bylo úzce spjato s ing. Kopalem. Pohledem do soudního rejstříku se dovídáme, jak je to s by/S@T group a.s. (IČO: 26168481) dnes. Společnost byla zapsána již 4. 4. 2000 a může provádět výkon zeměměřičských činností, poskytování SW, reklamní, propagační činnost a inzertní činnost. V představenstvu jsou ing. Jan Fafejta, ing. Václav Bolina (předseda) a Milan Nový. V dozorčí radě nalezneme ing. Ivana Vášu, Eduarda Fleischera a ing. Miroslav Tarajčáka. Základní kapitál je 1 020 000 Kč - 102 ks kmenové akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč.

Uživatel se zapnutím družicového přijímače přihlásí do přístupového routeru v řídicím centru (přes GSM). Router umožňuje současně stovky přístupů na jediné telefonní číslo. Řídicí centrum sítě DGPS vypočte z přibližných souřadnic uživatele jednotlivé korekce RTCM a vyšle je okamžitě zpět přes GSM. Během jediné vteřiny dostane uživatel své zkorigované souřadnice WGS84, které pak může, pomocí instalovaného SW v přijímači, transformovat na libovolné místní souřadnice.

Zdroj: www.justice.cz, dne 25. 10. 2002

(zs)

vyvěšeno: 13.12.2002
poslední aktualizace: 16.12.2002
ID článku: 529


Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
[Server] GPS [Pošta]