[Home Page]

Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy

GPS GeoExplorer CE od firmy Trimble a jako novinka v oblasti mobilních geografických systémů program ArcPAd v kombinaci se softwarem GPScorrect.

Proč se vše stalo ve vysokoškolském areálu? V poslední době s geografickými informacemi pracuje stále více odborníků v nejrůznějších organizacích od krajských, městských a okresních orgánů státní správy a samosprávy, přes pozemkové úřady až po energetické, plynárenské společnosti a správce inženýrských sítí. GIS pronikl do oblasti geomarketingu a nashromážděná data potřebují aktualizovat přesným měřením v terénu rovněž odborníci rozhodující o lesním a vodním hospodářství. Zejména GIS pracoviště zařízená rychle jako houby po dešti se potýkají s podobnými problémy, jež lze shrnout do jediné otázky. Jak vybudovat a také aktualizovat právě ten svůj geografický informační systém?

Jedno z vhodných řešení je propojení GIS s GPS, což dobře vědí i pedagogové na Lesnické fakultě.

Přístroje v řadě GPS (například GeoExplorer CE od firmy Trimble) umožňují sbírat data a vhodně je zaznamenávat přímo v terénu. Nejnovější GeoExplorery, které tu v září ještě nikdo neviděl, jsou známé ve dvou verzích GeoXT a GeoXM. Jejich součástí je už integrovaný Windows CE počítač a jelikož s oběma přístroji se pracuje především v terénu, doprovází je řada přídavných jmen, jako například prachuvzdorný, nárazuvzdorný a vodotěsný. Na rozdíl od předchozích verzí tyto přístroje nemají téměř žádná tlačítka, ale dotykový barevný displej s vysokým rozlišením. Jen si to představte. Jen pouhou tužkou posouváte na pasece u lesa děj programu, se kterým jste doposud pracovali jen v kanceláři na větším počítači. To není všechno. Do paměti přístroje, který vám svojí velikostí připomíná větší kalkulačku, si můžete načíst letecký snímek nebo mapu vytvořenou s předstihem jinou metodou a tento obrazový podklad si pak prohlížet na malinké obrazovce. Při propojení s přímým měřením GPS se vám pak místo, kde stojíte v terénu, zobrazí na snímku. Že to jde poměrně přesně, dokázal přední český odborník na GPS David Jindra dvěma experimenty. Data sbíral nejdříve tak, že měl GPS přístroj pod čelním sklem automobilu a zaznamenával ve zvolených intervalech průběh jízdy. Jindy učinil totéž, když stál na zadní plošině tramvaje. Výsledek promítnutý do podkladu leteckého snímku Prahy byl nečekaný. Dráha GPS kopírovala pražské komunikace a bylo na nich poznat i úseky, kde jsou tramvajové koleje blíže k jednomu z chodníků. "Tady jsem pomáhal nějaké mamince s kočárkem", vysvětlil David Jindra s úsměvem účastníkům semináře neobvyklý úskok zaznamenané dráhy své cesty z kolejí na chodník. Výsledky měření se ještě zpřesňují, pokud se využije program GPScorrect, který naměřená data projede upřesňujícími korekcemi.

Podobné výsledky si mohli účastníci semináře, jehož spolupořadatelem byla Lesnická fakulta ČZU, prohlédnout na přístrojích GPS přímo před fakultní budovou v Praze - Suchdole, kde si někteří zkusili s využitím všech předvedených novinek sami posbírat souřadnice bodů, jakými v tu chvíli byly okraje chodníku, kanál, lampy a stromy. Právě zásluhou tohoto a dalších odborných seminářů a častých studentských cvičení se prostor mezi fakultní budovou a budovou univerzitní experimentální stáje stal v této části Prahy asi nejčastěji zaměřovaným místem. Skutečnost, že mezi účastníky odborných akcí na Lesnické fakultě a tedy i tohoto semináře byli zejména bývalí studenti, což jsou současní lesní a krajinní inženýři, jen potvrzuje, že i touto formou lze provádět další vzdělávání svých absolventů. "Je to odvětví, ve kterém další vývoj budou určovat týmy odborníků sestavené dokonce z různých firem. A tak ti, co rozhodují o budoucnosti GPS a o vývoji programů GIS, se spojují," píše se v zahraničním odborném tisku. Málo se ví, že mezi prvními spolupracujícími firmami jsou právě Trimble a ESRI, které jsou výrobci a tvůrci přístrojů a programů. Jejich nedávno vytvořené strategické spojenectví pro mobilní GIS řešení vůbec nepřekvapilo. Už koncem února 2002 spojenci oznámili, že budou společně provádět vývoj mobilních GIS řešení. Skloubení GPS produktů Trimble se špičkovým GIS softwarem ESRI posouvá GIS přímo do terénu. Už nyní lze říci, že pracovišti nebudou jen lesy, vody a stráně, ale rovněž městské a průmyslové aglomerace. Je to jednoduché. Mobilní GIS totiž propojuje GPS technologie, přenosnou výpočetní techniku a GIS programy. Dnes se už k usnadnění přenosu informací do a z terénu může využít výhod bezdrátových technologií a internetu. Navíc s mobilním GIS se databáze stávají přístupné přímo polním skupinám v reálném čase.

Semináře se zúčastnili mimo jiné i známí odborníci z resortu ČÚZK, dále z pozemkových úřadů, z oborů životního prostředí úřadů státní správy a samosprávy, jakož i z výzkumných pracovišť.

Petr Skála,
Lesnická fakulta,
Česká zemědělská univerzita

vyvěšeno: 16.12.2002
ID článku: 535


Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
[Server] GISGPS [Pošta]