[Home Page]

Geodesia rallye očima patrona

Vrcholky kopců byly důležitými orientačními body. Nepřipomíná vám to klasickou úlohu protínání zpět? "V letošním roce se již po 38. sešli milovníci motoristických soutěží z řad zeměměřičů a jejich přátel, aby v krásném přírodním prostředí Litoměřicka a Českého středohoří změřili své schopnosti v soutěži, která obsahuje nejen jízdy zručnosti a náročnou navigaci vozidla za plného silničního provozu, ale i plnění řady geodetických a kartografických úloh, jejichž vynalézavost se rok od roku zvětšuje" řekl při zahájení soutěže čestný člen sdružení Viva Geodesia a patron soutěže bývalý předseda ČÚZK, ing. J. Šíma, CSc.

Výtažkem z jeho projevů se pokusíme realizovat myšlenku pořadatelského GEOSu Litoměřice popsat tuto rallye různýma očima.

"Konání letošního ročníku GEODESIA RALLYE ČR bylo vážně ohroženo katastrofou v podobě srpnové povodně, kdy zejména v povodí Vltavy a jejích přítoků spadlo během několika dní 27 miliard krychlových metrů srážek. Údaje vodoměrů překonaly všechny dosud historicky známé povodně v Čechách, záplavy vážně poškodily několik set vesnic a měst, hlavní město Prahu nevyjímaje. Zvlášť těžce byla postižena rovinatá část Litoměřicka. Povodeň zde zničila nebo poškodila 38 obcí. Po počátečním úděsu se v celé republice vzedmula vlna solidarity. Tisíce lidí pomáhají dobrovolnou prací, materiálně i finančně. Významní umělci a sportovci pořádají benefiční akce. Tento impulz inspiroval i organizátory letošního ročníku GEODESIA RALLYE ČR.

Soutěž se tedy koná, i když jako jednodenní, a umožní všem účastníkům mj. seznámit se s následky povodní přímo na místě. Finanční odměny věnují vítězové vylosovaným postiženým obcím. Domnívám se, že se tak vhodným způsobem vyjádří naši solidaritu s postiženými spoluobčany. Za přípravu adekvátního programu soutěže ve ztížených podmínkách bych rád vyslovil již nyní pochvalu občanskému sdružení VIVA GEODESIA a realizačnímu týmu organizátorů".

Mezi body CD dnes soutěžící potkali chatku - plaváčka. Ing. Šíma již několik let drží záštitu nad soutěží a vždy se s trasou snaží důkladně seznámit. Na konci 38. GEODESIA RALLYE ČR, která dostala přiléhavý přívlastek - povodňová, řekl: Organizátoři soutěže splnili svůj slib a provedli nás místy, jejichž obraz budeme mít dlouho v paměti. Mohli jsme si zde uvědomit paradox, že lidé 21. století létají do kosmu, ale nedokáží se ubránit přírodním živlům - zejména katastrofálním povodním nebo tání ledovců. Sama příroda rychle léčí rány krajiny - při dnešním pohledu na Litoměřicko z vrchu Radobýl bych si nedovedl vůbec představit, co se zde odehrávalo před dvěma měsíci. Následky pro postižené obyvatele řady vesnic a měst se však hojí velmi pomalu. Doufejme, že až se zde za rok opět sejdeme, bude pohled na domy, zahrady, parky a nábřeží v postižené oblasti optimističtější. Letošnímu ročníku by slušel ještě jeden přívlastek - rallye bystrých navigátorů, na které kladla soutěž mnohem větší nároky než na řidiče vozů. Je to i zásluhou autora trati ing. Janovského, který navrhl etapy nejen náročné, ale i vtipné. Dík za jeho úsilí."

(zs)

vyvěšeno: 22.01.2003
poslední aktualizace: 18.02.2003
ID článku: 579


Z časopisu Zeměměřič č. 02-11
[Server] Různé [Pošta]