[Home Page]

Pražský katastr se dosud nezměnil ...

Pravo, 23.1.2003: Autorka vítá příslib předsedy ČÚZK v tisku, kde slíbil, že do konce letošního roku budou dodržovány zákonné lhůty pro vyřizování věcí i na Katastrálním úřadě Praha město ...

VÚGTK

vyvěšeno: 27.02.2003
poslední aktualizace: 16.05.2003
ID článku: 688
další informace: www.vugtk.cz/vystrizky/lhuty.html

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel VÚGTK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-03
[Server] Přečtěte si [Pošta]