[Home Page]

GP v lomu a digitalizace sahové KM

Vážení přátelé,
prosím Vás o zprostředkování odpovědi na následující dotaz:

Vyhotovil jsem geometrický plán, na rozdělení parcely evidované ve zjednodušené evidenci. Oddělené části ležící v dobývacím prostoru lomu jsem přidělil nové parcelní číslo, plán jsem ověřil a Katastrální úřad potvrdil souhlas s očíslováním parcel. Následně došlo k obnově operátu v souvislosti s digitalizací sáhové katastrální mapy. Při ní dotčená parcela dostala nové parcelní číslo a novou výměru, jejíž odchylka od původní je menší než dopustná. Nyní majitel lomu požádal Katastrální úřad o vklad práva vyplývajícího ze smlouvy, kterou od původního vlastníka dotčeného pozemku kupuje část oddělenou mnou vyhotoveným geometrickým plánem. Katastrální úřad mne žádá, abych vyhotovil nový geometrický plán. Jsem samozřejmě ochoten pomoci třeba vyhotovením nového zobrazení změny v digitální formě, ale nový GP se mi zdá příliš. Má katastrální úřad pravdu?

S pozdravem
Ing. Vojtěch Tvrdek
Svatopluka Cecha 201
266 01 Beroun

Ing. Vojtěch Tvrdek

vyvěšeno: 07.03.2003
poslední aktualizace: 15.04.2003
ID článku: 700
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek1.php?zaznam=711


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]