[Home Page]

IS v zemědělství a lesnictví

Tradiční setkání zemědělské a lesnické komunity GIS na Seči přitahuje stále větší pozornost odborné veřejnosti, státních, správních a vládních orgánů a institucí. Většina soukromých firem a společností působících na českém trhu také tuto konferenci pravidelně zařazuje do svých kalendářů. Blízké i vzdálené zahraničí si v Juniorcentru na Seči již běžně podává dveře. Co tedy přitahuje takový zájem poměrně specializované konference?
Zemědělství a lesnictví jsou hlavními uživateli krajinného prostoru v České republice a nejinak je tomu v zemích s blízkými přírodními poměry. Že tento typ území není bez problémů a vyžaduje solidní dokumentaci, pokud mají být úspěšně řešený, je nabíledni. Územní správa a samospráva má všestranný zájem o vytváření zdravého životního prostředí na venkově, zajištění jeho setrvalého rozvoje, udržet prosperující ekonomiku a současně sem přilákat únosnou míru návštěvníků, což by vedlo k dalšímu zvelebení kraje. Zájem o dokumentování, vyhodnocení dat a potřeba technologií tak vytváří nezanedbatelný trh, velice atraktivní pro GeoTech a GeoIT firmy všech velikostí. Rukou společnou, nerozdílnou tak vznikají špičkové technologie, data i aplikace, které přibližují vytyčované cíle. Zastávkou na této cestě jsou právě zemědělské a lesnické GIS konference na Seči, do jisté míry skutečně unikátní v evropském měřítku.
Letošní konference byla tradičně připravována pod taktovkou společnosti Help Service – Education, s.r.o. za spolupráce s Intergraphem ČR, litovelským specialistou na precizní zemědělství MJM Group, a.s. a Českým centrem pro strategická studia. Odbornou garanci představuje Ministerstvo zemědělství ČR a Česká asociace pro geoinformace. Stále intenzivněji se na sečských konferencích angažují orgány Evropské unie. Evropeizace konference je již natolik nepřehlédnutelná, že stanovení angličtiny jako hlavního jednacího jazyka vedle češtiny a slovenštiny je bráno jako jasná samozřejmost. Ostatně zástupci EU jsou na konferenci nejen proto, aby se podívali, co se u nás v oboru děje, ale zejména proto, aby informovali, co EU naším odborníkům nabízí a co by od nich třeba i chtěla.
Úvodní část konference v plenární sekci tak probíhala právě v duchu potřebné návaznosti na národní a mezinárodní potřeby a programy. Úvodní slovo pronesl ing. Petr Brabec – šéf organizačního výboru. V jeho uvítání zazněla optimistická slova nejen na adresu nedočkavých specialistů v plném sále, ale i partnerů a sponzorů konference, kteří si považují tuto možnost za významnou poctu. Za garantující MZe ČR promluvil ing. Bohumil Pechr. Jeho resort věnuje velkou pozornost technologickému rozvoji geoinformatiky pro potřeby venkova, stimuluje vývoj účelových aplikací a navíc přichází s novými iniciativami v oblasti GeoIT dokumentace venkovského prostoru obecně, vše v úzkém kontextu s mezinárodním vývojem. Za dalšího partnera – brandýský ÚHUL vystoupil ředitel ing. Slabý – člověk, který je v lesnické geoinformatice jako doma. Jeho pracoviště je přímo životně zainteresováno na dalším technologickém a intelektuálním pokroku v této oblasti a jednou z příležitostí, jak tento zájem projevit, je podpora těchto tématických konferencí na Seči. Slovy chvály a naděje nešetřili ani další z předřečníků: ing. Gnip za spolupořadatele ze společnosti MJM Group či ing. Charvát za České centrum pro strategická studia.
Zahřívací kolo uvítacích proslovů bylo dobrým úvodem k vlastní náplni a cíli konference – předvést novinky v obou oborech a přesvědčit veřejnost i případné uživatele o jejich efektivnosti a účelovosti. Přehledu hlavních myšlenek odezněných referátů bude obsahem navazujícího příspěvku.

Během konference vycházel zpravodaj, jehož PDF verzi z obou dní přineseme také na tomto serveru.

J.Kolejka

vyvěšeno: 13.03.2003
poslední aktualizace: 15.04.2003
ID článku: 703

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] GIS [Pošta]