[Home Page]

Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku

Olomouc 24.3.2003: Olomoucká společnost ESPACE Morava s.r.o se stává zástupcem německé firmy TerraMapServer na českém trhu. Spolupráce obou společností spočívá především v rozšiřování služeb z oblasti poskytování geodat v České Republice. Společnost TerraMapServer umožňuje firmě ESPACE Morava využívat rozsáhlou technickou infrastrukturu pro hostování geografických dat a poskytování aplikačních služeb. Spoluprací s ESPACE Morava získává TerraMapServer partnera s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje programového vybavení. Českým zákazníkům jsou jako první nabízena data Zeměměřického úřadu, která pokrývají území celé republiky.

Služby společností ESPACE Morava a TerraMapServer jsou určeny jak pro vlastníky geodetických dat (mapy, letecké snímky, navigační data, vyhledávání polohy, adresní body apod.), tak i pro ty, kteří tato data potřebují využívat při své činnosti.
Poskytování těchto dat je možné dvěma způsoby:
1. Na bázi transakcí realizovaných prostřednictvím webových služeb
2. Jako produkty v rámci e-commerce
Při poskytování geodat pomocí webových služeb si zákazník stáhne požadovaná data přes internet přímo do svého počítače, přesněji do používaného programu, například MS Wordu, AutoCadu apod. Webové služby TerraMapServeru nabízí rozsáhlé možnosti navigace a výběru dat. Vedle poskytování samotných geodat jsou jako webové služby nabízeny také další prostorové funkce, např. vyhledávání polohy nebo cesty.

S cílem poskytovat uživatelům geodata co možná nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem byla pod označením „Knoflík“ vyvinuta webová služba, umožňující transakční přístup k datům. Jednoduchost řešení a jeho nezávislost na hardwaru, operačním systému nebo aplikaci je základem pro široké přijetí ze strany uživatelů. Jedinou podmínkou ze strany uživatele je připojení na internet. K rychlejšímu rozšíření a přijetí této technologie přispívá vedle jednoduché instalace a ovládání také spravedlivé účtování za poskytnutá data. Zákazník si sám určí kvalitu dat v požadovaném prostorovém výřezu a tím také cenu poskytnuté služby.

Geodata lze u TerraMapServeru pořídit také prostřednictvím elektronické komerce. Přitom je využíván klasický objednávkový proces elektronického obchodu. Také zde jsou k dispozici rozsáhlé možnosti výběru produktů a navigace, tedy prostorového vyhledání. Zúčtování probíhá obdobně jako u klasických cenových modelů podle skutečné rozlohy výřezu v km2. Tento způsob prodeje je určen pro uspokojení individuálních požadavků na poskytovaná geodata.

Výhody získání dat prostřednictvím TerraMapServeru:
- prohlédnete si, co kupujete
- zaplatíte pouze výřez, který jste si objednali
- přístup k datům je intuitivní a rychlý
- vyhledávaní podle názvu obce, okresu, kraje
- vyhledávaní podle čísla a názvu katastru

V současné době jsou již lokalizované webové stránky na adrese www.terramapserver.com/cz a je k dispozici česká instalace produktu Knoflík pro MS Word.
Zeměměřický úřad se stal prvním producentem map v České republice, který se rozhodl poskytovat svá data prostřednictvím služeb Terra Map Serveru. Zákazníkům jsou k dispozici následující mapy a ortofotosnímky Zeměměřického úřadu :
-základní mapa ČR 1:10 000 v digitální rastrové formě, pokrývající celé území ČR
-základní mapa ČR 1:50 000 v digitální rastrové formě, pokrývající celé území ČR
-mapa ČR 1:500 000 v digitální rastrové formě
-ortofotomapy 1:10 000, pokrývající území Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Olomouce

patrik

vyvěšeno: 03.04.2003
poslední aktualizace: 15.07.2003
ID článku: 712
další informace: www.terramapserver.com/cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek Espace a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Internet
Zajímavosti firemní příspěvek
[Pošta]