[Home Page]

Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy (tématická skupina č. 9)

Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

Úkolem všech institucí, které pořizují, spravují a poskytují geografické informace, je maximalizace přínosu jimi poskytovaných služeb občanům euroregionu. Toho je možné dosáhnout maximálním využitím existujících technologických možností, vytvořením příznivého administrativně-právního prostředí a integrací národních aktivit v rámci evropských projektů

Cílové skupiny

Cíle

  1. zohlednit pro oblast GI principy "Public Sector Information" deklarované v dokumentech EK (střednědobý)
postup:
  1. zapojit se do procesu tvorby a implementace evropského záměru INSPIRE (střednědobý)
postup:
  1. zvýšit integraci GI(T) do vytvářených i existujících ISVS (střednědobý)
postup:
  1. posílit využití GI(T) pro informování veřejnosti (krátkodobý)
postup:
  1. zajistit vznik návrhu tvorby registru geografických informací (střednědobý)
postup:
  1. zajistit rovnocenné podmínky pro přístup k potřebným datům (dlouhodobý)
postup:

redakce

vyvěšeno: 04.04.2003
poslední aktualizace: 31.07.2003
ID článku: 716
další informace: www.isss.cz/komunike.asp


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] GISInternet [Pošta]