[Home Page]

8. stavební veletr v Brně

proběhne 13. - 17. dubna (www.ibf.cz). Z materiálů dostupných pře veletrhem jsme se dozvěděli, že na URBISu bude v oblasti Územně orientované informační systémy (GIS) vystavovat ostravská společnost DIGIS, s.r.o. GIS produkt - aplikační systém AMEBA (Desktop, web GIS měst, obcí, státní správy, průmyslových podniků a větších územních celků).
Geodetické přístroje naleznete na stánku brněnské společnosti GEOPEN, s.r.o., dále pražské společnosti GP, s.r.o. a známé firmy GEODIS Brno, s.r.o.
Magnetem celého programu bude jistě diskuzní seminář IG ve stavebnictví, který pořádá ČSGK ve středu 16. dubna.

redakce

vyvěšeno: 07.04.2003
ID článku: 721
další informace: www.zememeric.cz/diar


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
Geodézie
GIS Z domova
[Pošta]