[Home Page]

Jaká byla firemní účast na jarní konferenci gisařů na Seči s pohledem do jednoho z workshopů

Jeden z hlavních spolupořadatelů konference, firma Intergraph ČR, uspořádala hodinový workshop vedený Adamem Šídou. První část workshopu byla věnována webovým řešením, která jsou dnes jednoznačně hlavním směrem, kterým se ubírá vývoj uživatelských aplikací v oblasti GIS. Výhody tohoto přístupu jsou známé – škálovatelnost, flexibilita, otevřenost, uživatel na prvním místě. Zajímavostí v této oblasti je používání rastrové cache, kdy se mapy vygenerují jako rastrové výřezy s funkcionalitou klikacích map. Při tomto řešení není problémem dosáhnout sekundovou odezvu pro cca padesát uživatelů současně. Tato část byla zpestřena praktickou ukázkou webového řešení. Další zajímavou ukázkou byla lokalizace nákazy dobytka pro Státní veterinární správu. Tento systém, vyvinutý ve spolupráci s Aquasoftem, umožňuje prostorově lokalizovat obce v dosahu potenciální nákazy a provádět následné analýzy. To vše s využitím MSSQL Serveru, datové sady obcí a měst, pro vlastní extranetové použití navíc s topografickými daty.

Praktická ukázka provázela i téma aplikace pro ISKN. V současnosti již lze provádět načítání dat z nového výměnného formátu katastru nemovitostí přímo do prostředí GeoMedia, vytvořit geometrii podle OGIS SFS, využít silných analytických nástrojů GeoMedií nad ISKN, používat tenkého klienta apod.

Závěr workshopu byl věnován webovým službám a produktům GeoMedia a opět praktickým ukázkám. Účastníci se dozvěděli o nevýhodách protokolu HTTP a o možnostech využití vrstvy SOAP, která např. dokáže potvrdit doručení apod. Produkty využívají dva standardy OGC – WebMapServices a WebFeatureServices. Zatímco první přenáší pouze rastrová data, a je tedy určen především pro běžné koncové uživatele, druhý dokáže přenášet kompletní vektorová dat, což by v blízké budoucnosti mohlo být využito v komerční sféře.

Ve svých nabídkách pro naše zemědělce a lesníky samozřejmě nezaostávají ani další zúčastněné firmy. Ve spektru distribuovaných či vyvíjených produktů, ať již jde o řešení, data nebo služby, pokrývají široké spektrum požadavků zákazníků, takže v podstatě každý z nich si v předkládaných možnostech najde odpověď na svoje potřeby. Ukazuje se, že nabídka na geoinformačním trhu v ČR a SR je na solidní úrovni a dokonce i zahraničí nám může leccos závidět.

J. Kolejka, M. Lesák

J. Kolejka, M. Lesák

vyvěšeno: 17.04.2003
poslední aktualizace: 22.04.2003
ID článku: 730

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] GIS [Pošta]