[Home Page]

Digitální planeta Země na obzoru

Na dny 21.-25. září 2003 je do atraktivních prostorů brněnského hotelu Voroněž plánováno symposium organizované Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V pořadí třetí symposium navazuje na myšlenku digitální planety Země, kterou formuloval již v roce 1998 prof. Al Gore, bývalý viceprezident USA v Clintonově administrativě. Tato myšlenka spočívá ve snaze zpřístupnit výsledky vědecko-technického rozvoje široké veřejnosti bez ohledu na sociální, etnické či teritoriální rozdíly. Připravované symposium si klade rovněž za cíl vytvořit pomyslný most mezi Světovým summitem o trvale udržitelném rozvoji, který proběhl v Johannesburgu v loňském roce a nadcházejícím Světovým summitem o informační společnosti, jenž proběhne v Ženevě letos. Symposium bude probíhat v řadě tématických okruhů, z nich geoinformatiky se bezprostředně týkají následující: ? problematika geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země (tj. interpretace družicových snímků ), ? e-government, e-governancy, e-parliament a oblast místních elektronických služeb pro obyvatelstvo, ? digitální města, obce a lokality, ? znalostní společnost propojená informačními a komunikačními sítěmi. Důležité místo v programu symposia bude mít i technická výstava, jíž se zúčastní přední světové společnosti, jako jsou Intergraph, ESRI a další společnosti působící v ČR. Potvrzena je rovněž účast významných zahraničních a domácích osobností. Pořadatelé očekávají reprezentativní účast odborníků z vyspělých zemí i rozvojových. Významná bude rovněž účast specialistů z České republiky. Záštitu nad symposiem převzal rektor Masarykovy univerzity prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Pořadatelská organizace - Geografický ústav PřF MU a jeho Laboratoř geoinformatiky a kartografie - je zkušeným organizátorem velkých mezinárodních konferencí s problematikou geografických informací v 80. a 90. letech. Připravovaná mezinárodní akce jistě přispěje dobrému jménu české geoinformatiky v mezinárodním měřítku a bude jistě stimulem dalšího rozvoje doma. Další podrobnosti o akci jsou uvedeny na webové stránce symposia:

J. Kolejka, M. Lesák

vyvěšeno: 17.04.2003
poslední aktualizace: 09.09.2003
ID článku: 731
další informace: digitalearth03.geogr.muni.cz.

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
DPZ
Školství Z domova
[Pošta]