[Home Page]

Cimrman zeměměřící

Nejnovější poznatky ze života největšího z titánů českého katastru a zeměměřiče JÁRY CIMRMANA ukazují, že v roce 1884 působil jako měřický pomocník při rektifikaci katastru v k.ú. Vestec (tam tehdy Cimrman, mimo jiné i jako znamenitý gynekolog, asistoval při porodu ing. Josefa Křováka, pozdějšího autora JTSK). Bohužel, nemilosrdný nájezd Cimrmanova intelektu na český katastr zůstal dodnes nedoceněn. Např. Cimrmanova extrémně přesná libela s trubicí otočenou vrchlíkem dolů se právě pro svoji mimořádnou přesnost a vysoké nároky na zeměměřiče nepoužívá, ač se o této metodě velmi vážně uvažovalo při kontrolním měření domnělých pohybů základové desky temelínské jaderné elektrárny o mnoho let později.

K dalším Cimrmanovým zlepšovákům patří zeměměřičská komora "vermessung špajz", metoda největších čtverců pro určování výměr parcel ("...a nebuďme troškaři jako Gauss") a patrové polní záchodky, které se v různých obměnách používají dodnes. Cimrma- nova břitce výstižná kritika (tehdy zcela nového) zákona č. 83/1883 ř.z., o evidenci katastru daně pozemkové "Idiotische Schweine Katastral Neuigkeit", ze které se po 120 letech dochovala (ovšem ve zcela jiných souvislostech) už jen zkratka "ISKN" je mistrovým velkým poselstvím současnosti a ne náhodou se ISKN řadí mezi největší projekty českého katastru.

Přiložena jest ukázka jeho patrového polního záchodku, karikatura Cimrmanova kmotřence Pepíčka Křováků (údajně z Mistrova pera) a obrázek buzolního teodolitu s Cimrmanovou libelou obrácenou vrchlíkem dolů. Musíme však přičinit poznámku samozvaného lektora: ,Mistr sám konstatoval, že urovnávání libely obrácené vrchlíkem dolů je poněkud pracné, takže "práce v terrainu jen zvolna postupují ku předu". Zabýval se proto konstrukcí libely, inspirované tvarem průřezu čočky rozptylky - vrchlík není vypuklý, nýbrž vydutý."

Zdroj: Cimrman pomohl JTSK na svět, ISSN 1211-488X, knihovna VÚGTK, Zdiby

redakce

vyvěšeno: 24.04.2003
ID článku: 737


Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
[Server] HistorieZajímavosti [Pošta]