[Home Page]

Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie

Chtěl bych se poradit ohledně jednoho problému. Studuji na SPŠ geodezii a připouštím si myšlenku, že bych chtěl ve studiu pokračovat i na VŠ, ale nevím, zda mám zvolit přímo geodezii nebo GIS - obě věci jsou pro mě atraktivní, ovšem jedná se mi o lepší uplatnění v budoucnosti. Prosím proto všechny, kteří pracují v geodezii nebo GISu, aby mi poradili, co je lepší volbou do budoucna. Děkuji.
Michal Hrubý, michal.hruby@interval.cz

Kam s ním - nerudovská otázka, která v tomto případě ovlivní celý život jednoho mladého člověka. Poraďte mu, prosím. Najdou všichni studenti po škole uplatnění ve svém oboru? Produkují školy optimální počty absolventů? Tento dotaz jsme poslali do konference KATASTR a GIS CZ a přišly tyto odpovědi:

Přiznám se, že možná nejsem zcela objektivním rádcem. Ze svého pohledu vidím oba obory jako velmi perspektivní, vždy bude zapotřebí zaměřovat cokoliv kolem nás (svět se neustále mění) a vždy bude nezbytné budovat informační systémy (v našem případě geografické), které umožňují získaná data zpracovávat, zobrazovat, analyzovat... Já bych viděl problém asi takto: je nezbytné se rozhodnout mezi prací s moderní technikou typu GPS, totální stanice, laserové dálkoměry a další při řešení různých inženýrských problémů a mezi prací v oblasti tzv. geoinformatiky, která se snaží v terénu získaná data zpracovávat, spojovat s daty získanými i jinými postupy (např. fotogrammetricky nebo z družicových snímků) a na základě jejich analýzy umožňovat kvalifikovanější rozhodování o našem světě.
Já sám reprezentuji směr druhý, učím v rámci oboru »Geografické informační systémy«. Možná bych měl řešení dilematu: na VŠB-TU Ostrava je studijní program »Geodezie a kartografie«, u kterého existují magisterské studijní obory »Geografické informační systémy« a »Inženýrská geodezie«. Je zde tedy možné studovat oba směry. Standardně se studenti hlásí na studijní program a až po prvním semestru se hlásí na konkrétní obor. Je zde tedy jistý prostor na seznámení se s oběma možnostmi a na odložení vašeho rozhodnutí až na dobu, kdy získáte lepší přehled (např. na základě rozhovoru se studenty vyšších ročníků).
Petr Rapant, petr.rapant@vsb.cz


Určitě těžká odpověď. Neumím si totiž představit, že by se v jakémkoliv oboru dalo říci - teď se to nauč a máš do konce svých dní vystaráno. Stačí si jen uvědomit, jak výrazně se do oboru geodezie a kartografie zapsaly PC. Když jsem někdy před 12 - 13 lety dostal poprvé šanci bouchnout si do klávesnice PMD - tak se mi tak trochu klepaly prsty, a pak to šlo ráz na ráz. A to jsem v užívání velké výpočetní techniky typu EC xxxx nebyl žádný nováček. Jako student jsem se učil logaritmovat, na první kalkulačku velikosti žebřiňáku, která uměla odmocninu (tuším HUNOR), jsme stáli fronty. Těm starším připomenu MINSK 22 (tuším 2 x 7777 bitů paměti). Na druhou stranu si troufnu prorokovat, že odbornost zeměměřič (geodet) má budoucnost. Ale samozřejmě ne jen v tom klasickém hávu. Někde jsem si přečetl a následně spočítal, že pokud by absolventi všech dnešních škol produkujících zeměměřiče nastoupili do resortu, nestačilo by to ani na prostou reprodukci. Je však jasné, že představy nových absolventů (zejména o jejich platovém ohodnocení) jsou daleko před skutečností (nástupní plat čerstvého středoškoláka z oboru se ve státní správě pohybuje někde u 6 500,- brutto). Mám doma tři vysokoškoláky (jiného oboru) a jejich představa o nástupním platu (v Praze) je někde na úrovni mého příjmu. Smáli se mi, když přijeli z brigády v VB, USA či BRD, že můj měsíční plat vydělali za týden při plně srovnatelných nákladech na bydlení či jídlo. Ale to je trochu jiná otázka. V čem by asi měl být nový zeměměřič jiný od klasického? V systémovém pohledu na problematiku. Právním a společenském zázemí a využívání nových informačních technologií - a sem jednoznačně patří i GIS (MIS, LIS...) - zjednodušeně řečeno - geoinformační technologie. V čem by asi měl zůstat stejný - ve specifickém technickém přístupu a myšlení.
V zeměměřictví ve vztahu k informatice určitě nejde jen o uplatnění nějaké informační technologie odjinud. Vlastní SW, HW či data informační (GIS) technologii ještě nedělá. Jde o systémový přístup a smysl chápání. Ne, že nějaká geodezie a kartografie využívá informační techniky a technologii, ale že je součástí informačního systému, že pro ni platí zákonitosti informatiky. V tom vidím ještě oblast dozrávání nejednoho kolegy zeměměřiče.
Např. pokud budeme brát KM jako základ všeho a ne jako jeden z možných výstupu SGI a SPI (kat. operátu), budou stále tyto mezery existovat. To je však přirozený vývoj a ten potřebuje svůj čas. Čím dříve si to však začněme uvědomovat - tím lépe.
V budování prestiže zeměměřičů by měly sehrát významnou roli školy, zeměměřické společnosti i resort. Nejen tím, že si uvedené aspekty uvědomí, ale že se jimi začneme řídit a znalosti zákonitých principů využívat, řeknu trochu patriotisticky - ve prospěch zeměměřičů/informatiků. Vždyť od prvních krůčků kartografů, geodetů, fotogrammetrů (katastrálníků) nešlo o nic jiného než o informace (geoinformace). A pokud tak trochu sleduji svět kolem nás, požadavek k uskutečnění této ideje létá ve společenském éteru stále výrazněji. Je zde otázka nejen kdo a jak, ale odkud začít, aby to bylo co nejdříve na světě a přinášelo to efekt. A zde právě zeměměřiči (KOKAIN*) asi potvrdí) znají a mají určitou variantní odpověď. Jen aby to nakonec nebylo o nás - bez nás. A čas běží tak rychle. A co bych odpověděl p. Hrubému, ale jen sám za sebe. Geodezie - ANO, informatika - ANO. ANO - pokud to budete dělat poctivě, flexibilně a lidsky - nemáte se čeho obávat. Důležitá je i osobní spokojenost. Pokud vám ta bude chybět, změňte obor. Výběr je veliký. Odpověď asi divná a asi mimo očekávání. Jen tak mimochodem, ČÚZK shání zeměměřiče i právníky a jako zeměměřič, právník a informatik máte otevřené dveře i na KÚ v Litoměřicích - za výše naznačených podmínek. Protože však vím, že absolvování (jakékoliv) školy ještě neznamená, že výše uvedené vlastnosti jsou samozřejmostí, vyhrazuji si určitý čas na vzájemné poznání a možná i pochopení. A bude na vás, kam to půjde, v zeměměřictví, informatice - zvlášť i dohromady.
Tomáš Babický, tomas.babicky@cuzk.cz

*) Zkratka pro Komoru katastrálních inženýrů

redakce

vyvěšeno: 12.05.2003
ID článku: 754


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server]
Resort ČÚZK
GIS Školství
Vševědna
[Pošta]