[Home Page]

Územní plánování a GIS

P o z v á n k a

na 6. ročník specializovaného semináře

"Územní plánování a GIS"

pořádaného Českou asociací pro geoinformace 23.-25.6.2003 v hotelu Bítov na Vranovské přehradě

Shlédnete a vyslechnete špičkové výsledky územního plánování a spřízněných disciplín, průkopnická řešení i rutinně zavedené a osvědčené projekty. Osvětlíme výhody standardizace, posun v legislativních a normativních pracích, výsledky a perspektivy transformované veřejné správy.

Místo konání: po pěti letech změna! letos v hotelu Bítov (obec Bítov), opět na Vranovské přehradě nad údolím řeky Dyje, v klidném prostředí u lesa nedaleko jezera s možností koupání. Příjezd od Znojma přes Štítary a Chvalatice, starobylé pomezní hrady Bítov a Cornštejn v dosahu pěší vycházky. Ubytování a stravování v místě.

Odborný program:

Referáty – promítání s ústním komentářem; zobecněné příklady vyvinutých postupů digitálního zpracování územně technických podkladů, plánovacích podkladů a úředně platné plánovací dokumentace, integrace s obecnými informačními systémy. Referáty budou vydány ve sborníku a publikovány na internetu. Řízená diskuse v rámci jednotlivých bloků k aktuálním tématům. Prezentace firem u počítačů. Tvůrčí dílna, projekční a aplikační úlohy prakticky. Důraz na terminologii. Metainformace. Shrnutí CAGI, AUÚP, OÚP MMR, MIČR, ČKA, MVČR a AKČR za uplynulý rok. Kraje ČR, zahraniční zkušenosti, Evropa. Co se stalo po zániku okresů, jaké jsou vyhlídky a problémy obcí s rozšířenou působností? Specializovaný blok o GIS v ŽP na obcích "trojkách" - Kde jsou geodata z bývalých okresů? Jak se vyrovnat s rostoucí administrativou? Soutěžní výstava posterů.

Pondělí 23.6.:

- odpoledne:

Praktická dostupnost geodat, digitálních územně technických podkladů - jak se rychle dostat k použitelným datům? Akutní problémy stavebních úřadů, ORP. Jaký je minimální standard pracoviště GIS? - technické vybavení, SW, kvalifikace obsluhy, základní datové sady. Využitelnost metadat. Stanovisko zeměměřického resortu. Možnosti vzájemné spolupráce úřad-úřad, firma-úřad, význam definice uživatelského rozhraní.

- večer:

společenský program - degustace ušlechtilých vín Znojemské vinařské oblasti spojená s neřízenou diskusí k odborným otázkám

Úterý 24.6.:

- dopoledne:

- odpoledne:

- večer: Vyhodnocení soutěžní výstavy, slavnostní předání cen Fakultativní společenský program zaměřený na lokální a regionální reálie.

Středa 25.6.:

dopoledne:

Diskuse: standardizace v ÚP - ano/ne, pro koho? Jak? Metodiky,role a principy Web Map Services.Nízkorozpočtové pracoviště GIS obce. Minimální nepodkročitelný standard GIS služeb krajských úřadů. Společné pole působnosti ÚP a ŽP v GIS - ÚSES, dostupnost geodat z institucí resortu MŽP, problematika údržby databází. Praktické cvičení: GIS a Global Position System v terénu, včetně předvedení celé technologické linky - příprava dat pro terénní práci, způsob a přesnost měření, cenová dostupnost různých kategorií GPS, možnosti aktualizace dat, příklady nasazení. Memorandum, závěr semináře.

Doprovodný program:

- soutěžní výstava grafických výstupů - postery

- firemní stánky s ukázkami "naživo"

- návody, odkazy, plné prezentace - budou součástí CD Sborníku, který bude vydán a distribuován po semináři

- jednacím jazykem je letos naposled pouze čeština

Pořadatelé si vyhrazují právo přizpůsobit program akutním požadavkům a rozhodnout o zařazení a časové dotaci přihlášených příspěvků. Konečnou verzi programu obdrží účastníci při prezenci. V případě většího zájmu upřednostňujeme účastníky, kteří na semináři vystoupí aktivně jako autoři referátů a posterů.

REFERÁT: 5-15 minut, prezentace projektu, postupů, práce, teorií. Zašlete prosím předem s přihláškou název referátu, připojte krátkou autorskou anotaci. Budete hovořit a promítat z dataprojektoru (popř. z transparentních fólií). Referáty budou vydány ve sborníku na CD. Autor svůj referát odevzdá v HTML (popř. PowerPoint, Word, doporučená velikost do 10MB). Referáty zasílejte e-mailem, na CD nejpozději do 13.6.2003!

POSTER: svoji tištěnou dokumentaci nainstalujete 23.6. před zahájením semináře na panel. K posteru zašlete předem s přihláškou jeho název, anotaci a sdělte jeho celkový rozměr. Postery se autorům nevracejí, podobně jako dosud budou pro širší odbornou veřejnost znovu vystaveny na reprezentativním místě v Praze.

Vložné při platbě předem:

(a) pasivní účastník ……………………………….………… 1450,- Kč

(b1) aktivní účastník – autor posteru (jen první uvedený) …….…... 1100,- Kč

(b2) aktivní účastník – autor referátu (jen první uvedený) …….…... 900,- Kč

sleva pro členy CAGI - uveďte Vaše členské číslo: …………………-100,- Kč

Příplatek za platbu po 13.6.2002: …………………………………….. 650,- Kč

ubytování: cena za lůžko a noc v hotelu 23.6. 350,- Kč

24.6. 350,- Kč

strava:

Po 23.6. oběd 90,- Kč

večeře 105,- Kč

Út 24.6. snídaně 65,- Kč

oběd 90,- Kč

večeře 105,- Kč

St 25.6. snídaně 65,- Kč

oběd 90,- Kč

snídaně se podává v 8:15, oběd ve 12:15, večeře v 17:15.

V zájmu hladké organizace semináře prosím vyplňte a zašlete závaznou přihlášku
nejpozději do 13. června 2003 na adresu
(jméno prosím uveďte na 1. řádku adresi):

RNDr. Jiří Hiess

Kraj Vysočina, KrÚ, odd. GIS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

e-mail: hiess.j@kr.vysocina.cz, přihlášku prosím v kopii zašlete současně na adresu: zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz

Upřesňující Informace podáme telefonem nebo mailem:

654 602 160 nebo 777 752 100 RNDr. Hiess, hiess.j@kr-vysocina.cz, 541 651 363 nebo 728 667 230 paní Zedníčková, zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz.

Pokud se semináře zúčastníte, zašlete prosím za každou přihlášenou osobu řádně vyplněnou závaznou přihlášku, Váš referát, přinejmenším jeho anotaci. Současně s přihláškou poukažte na účet CAGI částku, která odpovídá Vámi objednaným službám. Pro jednoznačnou identifikaci Vaší platby prosím nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol:

Čís. účtu pořadatele: 192247640287/0100 KB Praha 2, variabilní symbol: Vaše rodné číslo bez lomítka nebo IČ platící organizace, specifický symbol: 901

Závaznou přihlášku budeme akceptovat až po zaplacení!!!

V případě přihlášení nebo platby po termínu 13.6.2003 bude k vložnému účtovaný příplatek 650,- Kč. Pokud účastník nepředloží při prezenci doklad o zaplacení a jeho platba nebude na výpisu plateb došlých na účet pořadatele, uhradí účastník nepotvrzenou částku nebo nedoplatek na místě u prezence.

Z kapacitních důvodů může nastat situace, že nebudeme schopni vyhovět všem Vašim požadavkům, proto s přihláškou neotálejte! Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky došlé pozdě či po naplnění kapacity. Peníze za neposkytnuté a neobjednané služby budou vráceny. Požadavek na vystavení daňového dokladu prosím uplatněte s přihláškou.

Chcete držet krok s dobou?

Pak nemůžete chybět na šestém Vranově – “ÚP a GIS 2003” je tu právě pro Vás!

Těšíme se na zprávy o Vašich zkušenostech s GIS v ÚP

a přejeme Vám šťastnou cestu na Vranov!

dz

vyvěšeno: 14.05.2003
poslední aktualizace: 16.05.2006
ID článku: 755
další informace: www.cagi.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Drahomíra Zedníčková a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
[Server] GISZ domova [Pošta]