[Home Page]

Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.


Výsledky již pátého ročníku soutěže Kartografické společnosti ČR byly slavnostně vyhlášeny na veletrhu Svět knihy v Praze 25. dubna 2003. Po uzávěrce přihlášek do soutěže MAPA ROKU 2002 bylo hodnoceno v jednotlivých kategoriích celkem 55 titulů:
*- Atlasy, soubory a edice map - 11 titulů
*- Samostatná kartografická díla - 34 tituly
*- Kartografická díla pro školy - 1 tituly
*- Kartografické výsledky studentských prací - 3 tituly
*- Digitální produkty - 1 tituly
*- Kartografické aplikace na internetu - 5 tituly

Komise s potěšením konstatovala, že česká kartografická produkce se v roce 2002 z odborného pohledu výrazně posunula k čitelnějším, přesnějším a celkově kvalitnějším kartografickým produktům a zařadila se k předním kartografickým velmocím v evropském i světovém měřítku. O to obtížnější bylo vybrat mezi dobrými ty nejlepší.

Po pečlivém posouzení byly na ocenění Mapa roku 2002 nominovány následující tituly:


Kategorie: Atlasy, soubory a edice map

ZM ČR 1:50 000 vyhotovená digitální metodou na podkladě ZABAGED

Zeměměřický úřad Praha

Vojenská topografická mapa 1:50 000

VTOPÚ Dobruška

Regionální atlasy ČR

Geodézie ČS a.s.

Turistický autoatlas Česko 1:100 000

SHOCart s.r.o.

Cykoturistické mapy 1:75 000

SHOCart s.r.o.


Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Atlasy, soubory a edice map získal Turistický autoatlas Česko 1:100 000 vydavatele SHOCart spol. s r.o.


Kategorie: Samostatná kartografická díla

Evropa – družicová mapa

GISAT Praha s.r.o. 

Česko – nástěnná mapa

SHOCart spol. s r.o.

Cykloturistická mapa Moravskoslezské Beskydy 1:75 000

SHOCart spol. s r.o.

Atlas Praha – Pražská integrovaná doprava

Geodézie ČS. a.s.


Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Samostatná kartografická díla získal Atlas Praha - Pražská integrovaná doprava vydavatele Dopravní podnik hl. města Prahy, kartografické zpracování Geodézie ČS a.s.


Kategorie: Kartografická díla pro školy

Česká republika – vlastivědná mapa

Kartografie Praha a.s.


Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Kartografická díla pro školy nebylo z důvodu malého počtu přihlášených produktů uděleno.


Kategorie: Kartografické výsledky studentských prací

Austrálie - tematický atlas

Darina Foltýnová (PdF MU Brno)

Městská památková rezervace Olomouc

Jana Návratová (PřF UP Olomouc)

Zpracování kartogramů a kartodiagramů v programovém prostředí Adobe

 Markéta Kupková (FSv ČVUT Praha)


Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Kartografické výsledky studentských prací nebylo z důvodu malého počtu přihlášených produktů uděleno.


Kategorie: Digitální produkty

INFOMAPA 10.0

PJsoft s.r.o.


Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Digitální produkty nebylo z důvodu malého počtu přihlášených produktů uděleno.


Kategorie: Kartografické aplikace na internetu

www.laduv-kraj.cz/mapa/index.html

PLANstudio spol. s r.o.

www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.php

PLANstudio spol. s r.o.

www.webmapy.cz

PLANstudio spol. s r.o.

www.mapyonline.cz

SHOCart s.r.o.

www.cykloatlas.cz

SHOCart s.r.o.


Ocenění Kartografické společnosti České republiky Mapa roku 2002 v kategorii Kartografické aplikace na internetu získala aplikace pro městskou část Praha 14 http://www.praha14.cz/planstudio/praha14/praha14.html společnosti PLANstudio, spol. s r.o.

Odborná komise Kartografické společnosti České republiky pro soutěž MAPA ROKU 2002 udělila zvláštní ocenění kartografickému vydavatelství Geodézie ČS a.s. za přínos k tvorbě komplexních kartografických děl pro regionální účely.

Kompletní galerie přihlášených, nominovaných a oceněných titulů je vystavena na adrese http://www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa02/. Většina soutěžních titulů bude vystavena v rámci české expozice na výstavě 21. kongresu mezinárodní kartografické asociace ICA v jihoafrickém Durbanu v srpnu 2003. Kartografická společnost ČR blahopřeje oceněným a děkuje za účast v soutěži.

Vít Voženílek

vyvěšeno: 16.05.2003
ID článku: 758
další informace: www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa02/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vít Voženílek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
[Server]
Kartografie
GIS Školství
Internet Z domova
[Pošta]