[Home Page]

Zvýšení minimální mzdy a zdravotního pojištění OSVČ od 1. 1. 2003

S účinností od 1. ledna 2003 byla nařízením vlády zvýšena minimální mzda z částky 5 700 Kč na částku 6 200 Kč. Minimální pojistné tedy od 1. ledna 2003 činí u zdravotního pojištění 837 Kč (dosud 770 Kč). Pokud platíte jen toto minimální pojistné, upravte si trvalé převodní příkazy v bance - pokud byste od ledna platili původní nižší částku, bude vám vyměřeno penále.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 569 ze dne 12. prosince 2002 kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot také přináší nové hodnoty. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb. pak platí následující:

§ 1
Sazby stravného

 1. Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí:
  1. 58 Kč až 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 88 Kč až 107 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
  3. 139 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 2. Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

§ 2
Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

 1. 0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
 2. 3,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3
Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí:

 1. 24,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál
 2. 24, 80 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal
 3. 25,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super
 4. 27,70 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus
 5. 21,80 Kč u motorové nafty.

Zdroj: Stavební informace 1 - 2/2003

vyvěšeno: 20.05.2003
ID článku: 762


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] Různé [Pošta]