[Home Page]

Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?

Tento příspěvek jsme si vypůjčili na stránkách slovenské KGK. Týká se také počtu studentů na školách, a to zapadá do tematiky tohoto čísla. Ostatně i další názory nám mohou připadat jakoby je někdo jen přeložil do slovenštiny.

Skúsim to vyjadriť jednoduchými slovami.

Nemyslíte si, že práve z vyššie uvedeného vznikajú prevažne všetky prejavy netolerancie, agresivity, nekvality a nervozity medzi geodetmi? Riadiť sa heslom "Pomôž si sám, aj Boh ti pomôže" zrejme nestačí.

Vlado Vrzgula, 2. 9. 2002

Vážený pán Vrzgula, ako zástupca študentov a súčasne člen pedagogicko - vedeckej rady odboru Geodézie, kartografie a katastra na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vám môžem s radosťou oznámiť, že aspoň jeden z vami navrhovaných bodov sa - hoci len čiastočne - podarilo zrealizovať - počet študentov prijímaných na vysokoškolské štúdium na odbore GaK sa z pôvodných vyše 130 (pred štyrmi rokmi), znížil na 100. Ak predpokladáme, že štúdium niekoľko študentov (z rôznych dôvodov a v závislosti od kvality ročníka) neukončí - je to podľa môjho názoru prijateľný počet. Pedagogická rada tiež odporučila počet študentov prijímaných na odbor GaK v nasledujúcich rokoch nezvyšovať.

Bc. Vladimír Stromček (jun.), 14. 10. 2002

Načo, prosím vás, toľko inžinierov, ale aj stredoškol. geodetov? Treba vychádzať z potrieb spoločnosti a uplatnenia absolventov v praxi. Ak mám dobre informácie, tak v Rakúsku je v ročniku 12 študentov geodetov, ale neviem či len na jednej univerzite. Je treba prehodnotiť okrem ineho aj školstvo (a to nielen z hľadiska úrovne) v našej oblasti.

Ing. Jan Mrva, 29. 10. 2002

redakce

vyvěšeno: 20.05.2003
ID článku: 765


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] RůznéŠkolství [Pošta]