[Home Page]

ESRI uvedla GIS Data ReViewer verze 4.2

GIS Data ReViewer byl vyvinut týmem PLTS (Production Line Tool Set) Group za účelem podpory vizuálního hodnocení a dávkového ověřování platnosti dat. GIS Data ReViewer, jehož uživatelské rozhraní je složeno ze sady tlačítek, nástrojů a kontextových menu, se používá k identifikaci míst, kde je nutné prostorová data opravit, doplnit nebo odstranit neplatná. GIS Data ReViewer rozšiřuje aplikaci ArcMap, která je součástí produktů ArcView, ArcEditor a ArcInfo, a odstraňuje nutnost tradičního „papírového“ sledování chyb tím, že centralizuje cyklus detekce chyb, jejich oprav a ověření, což vede ke zlepšení a organizaci procesu řízení kvality dat. Mimoto poskytuje integrační rámec pro víceuživatelské prostředí geodatabáze ArcGIS.

Mezi nové funkce GIS Data ReViewer 4.2 patří nástroje pro tvorbu vzorků a výpočet četnosti spolu s možností přiblížení na určité souřadnice x, y. Vzorkovací nástroj je založen na percentuální nebo numerické specifikaci prvků, které budou vybrány z coverage, shapefile nebo třídy prvků. Z nich se vygeneruje náhodný vzorek, který se uloží do vzorkovací tabulky v GIS Data ReViewer session. Nástroj pro výpočet četnosti umožňuje vytvořit souhrn hodnot atributových dat. Vedle toho lze na vybranou sadu prvků spustit tzv. prostorovou kontrolu.

GIS Data ReViewer dále umožňuje:
* - Provádět dávkové ověření platnosti geodatabáze
* - Lokalizovat chyby ve sběru/atributech dat pomocí různých nástrojů
* - Snadno vytvářet přesné záznamy chybových informací
* - Skladovat chybové informace v osobní geodatabázi
* - Provádět a zaznamenávat opravy dat
* - Ověřovat opravy provedené na datech
* - Generovat náhodné vzorky dat
* - Provádět souhrny hodnot atributů


GIS Data ReViewer 4.2 pracuje na platformách Windows NT, Windows 2000 a Windows XP a vyžaduje ArcView, ArcEditor nebo ArcInfo. Další informace najdete na www.esri.com/reviewer.

z tiskové zprávy

vyvěšeno: 27.05.2003
ID článku: 778
další informace: www.esri.com/reviewer


Z časopisu Zeměměřič č. 03-05
[Server] GIS [Pošta]