[Home Page]

Současná kartografická tvorba v Mongolsku

Výrobou map v Mongolsku se zabývají dva hlavní producenti: státní Kartografický podnik a státní Pozemková, geodetická a kartografická správa (PGKS). Vedle toho v zemi existují drobní výrobci, kteří vytvářejí mapovou dokumnentaci pro jednotlivé zakázky různých odběratelů. Zatímco pod PGKS spadá tvorba a distribuce topografických map, Kartografický podnik je výhradně orientován na sestavování tématických map a mapových souborů.

Obě instituce prodělaly koncem 90. let masivní modernizaci a současně redukci. PGKS, resp. její kasrtografická část disponuje výkonnými PC firmy HP a HW/SW systémy Intergraph (MicroStation, IRAS/B a IRAS/C), skenery A2-A0, plotrem A0, CB a barevnými tiskárnami. Hlavní těžiště práce spočívá ve vytváření geografické databáze na základě skenovaných mapových listů topografické mapy Mongolska v měřítku 1:100 000. Jde o největší měřítko, jehož mapy pokrývají území této velké země (1 556 500 km2) v počtu 1400 čtvercových mapových listů v systému Gauss/Krueger (elipsoid Krasovského) bývalých socialistických zemí. Mapové listy jsou skenovány a georeferencovány. Tyto mapy jsou však na mnoha místech zastaralé, neboť valnou větčinou pocházejí ze 70. let 20. století. Přesto však představují perspektivní základnu pro budoucí modernizaci. Pro zajímavost, území Mongolska je ještě zcela pokryto topografickými mapami měřítka 1:200 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000. Zhruba 1/3 Mongolska, zejména rovinatá území ve středu a na východě a čínské pohraničí, je rovněž pokryta listy topografických map měřítka 1:50 000 a zčásti i mapami 1:25 000. Tyto mapy byly konstruovány za využití letecké fotogrammetrie. Terénní geodetické práce a terénní snímkování pro potřeby tvorby státních topografických map je zatím zastaveno pro absenci finančních prostředků (chybí státní zakázka) a pro technické problémy (není k dispozici letadlo a snímací technika).

Kartografický podnik (v sousední budově v Ulánbátaru) prodělal v posledních letech zásadní redukci počtu pracovníků (ze 102 v roce 1995 na 20 v roce 2003) a změnu ve výrobní technologii. Před zavedením PC byla dominantně využívána sovětská technologie ze 60. a 70. let. Nyní převládá mapová tvorba na PC. K sestavování autorských originálů tématických map se využívají instalace COREL Draw a FreeHand. Mapová tvorba v podniku je definována objednávkami. Drobné zakázky poskytuje stát, většinou však organizace a soukromé firmy (speciální tématické mapy ve spolupráci s Akademií věd, geologickou službou, investory v oblasti těžby surovin aj.) a vlastní produkcí pro trh. Kartografický podnik vydává zdařilé turistické mapy měřítka 1:100 000 a 1:200 000, přehledné celostátní mapy pro cestovní ruch (silniční mapy, přehledné turistické mapy, mapy chráněných území v měřítcích 1:1 000 000 a menších), plány měst a mapy krajů - ajmaků. Část tvorby se děje ještě použitím tradičních metod (zejména u map pro speciální účely - např. mapa minerálních a léčivých pramenů). Tisk je kvalitní na dobrém křídovém papíře. Jisté problémy činí dostupnost moderních tiskařských chemikálií. V současnosti jsou dokončeny v nátisku školní atlasy Mongolska a světa pro 7.-10. ročník. Kartografický podnik vykázal v lonském roce zisk 80 000 USD před zdaněním. Podnik zanedlouho vstoupí do privatizace.

Společným rysem obou institucí je téměř 100 % feminizace personálu. Bez ohledu na zařazení do klasické nebo počítačové kartografické tvorby, jsou řešitelské týmy tvořeny absolventy moskevského MIIGiK nebo geografie na Mongolské národní univerzitě v Ulánbátaru. Prohlubující se feminizace vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (cca 60 % absolventů VŠ a cca 70 % současných studentů VŠ jsou ženy) je zvláštním rysem mongolské společnosti.

Kontakt na Kartografický podnik: cart@magicnet.mn (ředitel Yandag Sandagdorj)

Z Mongolska zdraví M. Kolejka

vyvěšeno: 30.05.2003
poslední aktualizace: 12.08.2003
ID článku: 780

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
[Server] KartografieRůzné [Pošta]