[Home Page]

Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

http://www.geodaten.bayern.de/bvv_web/service/download.html#17-info je sborník z konference "Vortr„ge der 17. Informationsveranstaltung 2003 Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung", tedy volně česky přeloženo: "Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy".
Zdroj: Konference KATASTR

Milan Talich

vyvěšeno: 02.06.2003
poslední aktualizace: 12.08.2003
ID článku: 782
další informace: www.geodaten.bayern.de/bvv_web/service/download.html#17-info


Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
[Server]
GIS
Různé Internet
Ze zahraničí Vševědna
[Pošta]