[Home Page]

GP ano či ne?

Dobrý den,

Zhotovili jsme ZPMZ pro odstranění budovy. Protože nevznikala

žádná nová hranice (pouze stará byla rušena), nezhotovili jsme

geometrický plán. A to nám je nyní vytýkáno.

V nejméně předchozích dvou případech jsme takto postupovali a

elaborát je již zapsán, budovy jsou z SPI i SGI vymazány. Vlastník se v

návrhu na výmaz budovy odvolal na naše ZPMZ a samozřejmě přiložil

listinu (rozhodnutí, potvrzení) stavebního úřadu.

Otázkou teď je, jestli jsme v tomto případě povinni GP

zhotovovat. Nemohu pro tento případ najít odpovídající ustanovení ve

Vyhlášce, je ale dob e možné, že jen nevidím.

Děkuji za řadu, jaký postup je správný.

Jiří Hurab

Thursday, June 05, 2003 12:34 PM

Dobrý den,

v prozatímním jednacím řadu katastrálních úřadu je v čl. 39 pism. d) uvedeno, že v řízení OR - předmět řízení "Změna jiných údajů" se evidují změny údajů souboru popisných a geodetických informací, vyznačované na podkladě záznamu podrobného měření změn vyhotoveného osobou oprávněnou k výkonu zeměměřických činnosti, obsahující příslušné údaje pro vyznačení dalších změn údajů katastru podle 66 odst. 11 vyhlášky 190/1996 Sb. v platném znění. Podle 66 odst. 11 vyhlášky 190/1996 Sb. v platném znění se záznam podrobného měření vyhotovuje i k vyznačení takových změn, které spojeny s měřením v terénu nejsou (např. sloučení pozemků, demolice budovy, atd. a pak záznam podrobného měření neobsahuje zápisník. Pokud ovšem dojde ke změně výměry např. sloučením zášť. plochy do sousedního pozemků nebo k přečíslování parcely, je nutné vyhotovit výpočetní protokol.Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí pak v odst.6.2.7.1 uvádí, že na základě zaslaného ohlášení vlastníka zdemolov!

ane budovy doloženého příslušnými listinami, vyhotoví ZPMZ katastrální úřad a změnu výměr, případně nové parcelní číslo oznámí vlastníkovi.

V žádném předpisů není tedy stanoveno, že na zrušení budovy musí být geometrický plán vyhotoven.

Ing.Milená Procházková (CUZK- odbor metodiky a legislativy))

Thu, 5 Jun 2003 15:03:51 +0200

Katastr@fsv.cvut.cz

http://web.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

redakce

vyvěšeno: 06.06.2003
poslední aktualizace: 07.06.2003
ID článku: 785
další informace: web.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] Katastr nemovitostíVševědna [Pošta]