[Home Page]

Ministr informatiky o geodatech

Seč, 11.6.2003: Na konferenci GIS Seč 2003, které budeme věnovat několik samostatných článků, ochotně odpovídal ministr informatiky Vladimír Mlynář na položené otázky.

Diskuze s ministrem Mlynářem


z pléna: Jak dlouho budou ještě obce porušovat zákon tím, že platí za data KÚ?
Zjevně zaskočený ministr: Mnoho lidí ani nevědělo, že to (bezúplatné předávání dat orgánům veřejné správy - pozn. redakce) je v zákoně, neboť se to dostalo do zákona poslaneckou iniciativou. Přelévání peněz z jedné kapsy do druhé je opravdu nesmyslné, ale MF razí názor že ČÚZK z něčeho žít musí. Nechci kličkovat s odpovědí – po 8 měsících ve funkci na to nedokáži odpovědět. Pokusím se přemluvit MF, že zákon o tom hovoří jasně. Mohu vám jen slíbit, že se budu snažit. Nechci nikoho navádět, ale vím, že plošné akce – oslovení všech ministrů, či oslovení úředníků MF všemi starosty pomáhají. Nemyslete si, že stovky individuálních emailů nic nezmůžou. Ono se zdánlivě nic neděje, ale přeci jenom se po 60. dotazu směřujícího přímo k ministrovi něco na ministerstvu pohne. Opakuji, nechci vás navádět.

E. Pauknerová, CAGI: Je šance nějaké grantové podpory konkrétních činností v oblasti geodat?
Můj resort má rozpočet 180 milionů. Z toho jde na projekty 9 milionů a hodně jsme toho věnovali na projekt národní počítačové gramotnosti. Díky reformě veřejných rozpočtů asi nebudu mít peníze na granty ani příští rok. Pokusil bych se být nápomocen v získávání peněz z jiných resortů a při sáhnutí si na evropské peníze.

P. Kubíček, firma: V rámci portálu veřejné správy se hovoří o státním mapovém centru, což je projekt soukromé firmy a ČÚZK. V březnu na ISSS v Hradci Králové řekl místopředseda ČÚZK, že data stejného typu jsou k dispozici k využití všem firmám. Mohou být do tohoto portálu připuštěny i jiné subjekty, kromě státního mapového centra?
V obecné rovině by to mělo být možné, ale nemám přesnější informace o státním mapovém centru a nedovedu tedy odpovědět. Portál bude mít dvě části veřejné (transakční a informační), které budou přístupné všem přes Internet. Další dvě části budou pro úředníky veřejné správy, tedy nějaký státní intranet veřejné správy. Na portálu bude i prostor pro komerční využití, který bude provoz portálu živit.

P. Seidl, firma: Těším se na informace z KN zdarma a díky za to. Tvorba geografických dat je finančně náročná a existují dva přístupy – data za peníze všech jsou pro všechny (nejenom pro státní instituce) zdarma (americký přístup) a za data se platí (evropský model). Data jsou krví geografických systémů a co lze pro bezplatné poskytování dat všem udělat?
Předseda ČÚZK dnes na jednání vlády slíbil (je to zaprotokolované), že do konce roku vydá ČÚZK vyhlášku o dostupnosti dat (přístup do KN přes portál a na poště). I já jsem příznivec toho tzv. amerického přístupu, ale pokaždé na vládě slyším – nejsme v Americe. Ve státní správě je ten evropský model rozšířenější...

Pokračování příště

redakce

vyvěšeno: 16.06.2003
ID článku: 788


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Z domova
[Pošta]