[Home Page]

Mlynář na Seči

Premiér Špidla na zasedání vlády netrpí absence. Proto dorazil ministr informatiky Vladimír Mlynář na GIS Seč 2003 s pětihodinovým zpožděním. Nechytejte nás za slovo, ale jeho vystoupení a následná diskuze probíhala zhruba takto:

„V oblasti veřejné správy si informatika zcela přirozeně vydobyla nebývale velký prostor. Osobně upřednostňuji projekty, které vznikají zespodu, bez organizace z vrchu. Užití geodat ve veřejné správě je příkladné. Lidé z praxe se chápou nástrojů IT zcela přirozeně a využívají je ke své práci. Využití IT v oblasti geodat je příkladem i pro jiné obory. Třeba krizové řízení při nedávných povodních ukázalo všem škarohlídům, že využití geodat má smysl.
v Mé ministerstvo informatiky neoplývá financemi. Proto se zabýváme pouze koordinační funkcí a spoluprací se zahraničím. Vstup do EU bude zásadní změna. Chystáme vytvoření in-formačního střediska, které by soustřeďovalo kvalifikované a ověřené informace z oblasti geo-dat (v časovém horizontu konce roku 2003). K tématu výměna geodat ve veřejné správě má naše ministerstvo dva základní projekty, které vás mohou oslovit. Prvním tématem je zákon o registrech veřejné správy, který jsme již definitivně přejmenovali na zákon o výměně dat a informací mezi orgány veřejné správy. Během června odejde náš věcný záměr tohoto zákona do připomínkového řízení a bude dostupný i vám všem k připomínkování na webu našeho ministerstva.
Dalším klíčovým projektem je portál veřejné správy, který by měl být spuštěn do veřejného provozu koncem srpna. Měl by zde být přístup i ke státnímu mapovému centru a zdarma přístup k některým informacím z KN (AŽ koncem roku). Toto ale naráží na technické problémy – k mému velkému překvapení systém ISKN na ČÚZK neunese zátěž mnoha uživatelů naráz :-( Ke zpoplatnění údajů z KN musím říci, že mi i pro letošek zůstalo za úkol přesvědčování MF, že přelévání veřejných peněz z jedné kapsy do druhé kapsy veřejných peněz je nesmyslné. Klíčový zde je opravdu názor MF na financování katastru nemovitostí.

redakce

vyvěšeno: 15.06.2003
ID článku: 789


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Z domova
[Pošta]