[Home Page]

GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference

Mezinárodní konferenci GIS – Seč 2003 pořádá Česká asociace pro geoinformace, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů pod záštitou předsedy CAGI Josefa Falta.

Ze Sečské GEOinformace, kterou naše redakce pro tuto konferenci přímo v Seči vydávala, vybíráme následující texty:
Scházíme se zdejiž po patnácté, abychom si vyslechli příspěvky věnované nejrůznějšímu využití geoinformačních technologií v oblasti veřejné správy, vyměnili si bohaté zkušenosti s každodenními radostmi i starostmi při jejich využívání, získali nejnovější informace z oboru. Pro zájemce jsou připraveny také oblíbené firemní workshopy. Odborný program letošní konference je mimořádně nabitý, více než čtyři stovky účastníků si vyslechnou rekordních 93 příspěvků zaměřených na dvacet tématických okruhů.
Nedílnou součástí tradičních sečských červnových setkávání geoinformační komunity je i stránka společenská. Ani o tu nebudete ochuzeni, oba večery si můžete zpříjemnit na oblíbených společenských večírcích, určených především pro neformální setkávání účastníků konference.
Po celou dobu konference vás bude provázet tištěný zpravodaj. Pro některé z vás se jedná o úplnou novinku, účastníci březnových Sečí věnovaných informačním systémům v zemědělství a lesnictví u nás a v Evropě však vědí, že se na jeho stránkách budete setkávat se souhrnem toho nejzajímavějšího dění z minulého dne a samozřejmě také aktuálními informacemi od pořadatelů konference. Zpravodaje připravuje redakce časopisu GEOinformace jako zvláštní čísla časopisu věnovaná této konferenci.
Dnešní jednání bude po slavnostním úvodu zahájeno společnou sekcí věnovanou vystoupením zástupců centrálních orgánů a společností s celostátní působností. Poté budou následovat krátká představení vystavujících firem spojená se seznámením s expozicemi na stáncích. Pak se již jednání rozdělí do dvou sekcí – první na téma GIS jako součást informačních systémů veřejné správy a GIS ve správě obcí a měst, druhá pak na téma GIS a územně-plánovací dokumentace, dálkový průzkum Země a fotogrammetrie. V průběhu dnešního dne nás svou návštěvou poctí mimo dalších významných hostí i ministr Vladimír Mlynář.
Doufáme, že i letošní, již 15. konference bude pro vás přínosem a přejeme vám příjemně a intenzivně strávené tři dny na Seči.

Firemní expozice
Konferenci tradičně doprovázejí firemní stánky, na kterých společnosti představují nabízené produkty a kde můžete konzultovat své případné problémy přímo s odborníky. Stánky firem najdete v budově „N“ (jídelna) v lodi „E“. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. června v 8.30.
Soutěž posterů
Také letos je jednou z doprovodných akcí konference soutěž posterů. Soutěží se ve dvou kategoriích – firmy a osoby. Vystavené panely najdete v přízemí pavilonu „R“ (naproti ubytovaní). Své hlasy pište na lístek, který jste obdrželi jako součást materiálů předávaných u prezence, a vhazujte do krabice umístěné u soutěžních panelů. Hlasovat můžete do čtvrtka 12. června do 16.30. Nejlepší postery budou vyhlášeny na čtvrtečním společenském večírku, na vítěze čekají zajímavé ceny.

redakce

vyvěšeno: 16.06.2003
ID článku: 791


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] GISZ domova [Pošta]