[Home Page]

Digitální kartografie 3

Praha, 4. června 2000: Seminář Digitální kartografie 3 proběhl na Stavební fakultě ČVUT v Praze ve středu 4. června 2003 v dopoledních hodinách. Předneseny byly pouze 4 referáty, a to vesměs přiupravené pracovníky a doktorandy fakulty. Přesto, že na akci byly rozeslány pozvánky asi 30 organizacím (převážně kartografickým nakladatelstvím), nepodařilo se zajistit žádný referát z výrobní oblasti. Na programu akce byly předneseny tyto referáty :
Bayer, T.: Nový kartografický software
Bořík, M.: Variační typ zobrazení
Karasová, M.: 3D mapy na Internetu
Mikšovský, M., Zimová, R.: Současná výuka digitální kartografie na FSv ČVUT

Semináře se zúčastnilo asi 35 účastníků. Pozvánka na seminář byla uvedena na domovských stránkách CAGI, ale nebyla bohužel zveřejněna na domovské stránce Kartografické společnosti ČR. Pořadatelem akce byla katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT ve spolupráci s Kartografickou společnosti ČR.

doc. Mikšovský

vyvěšeno: 24.06.2003
ID článku: 794
další informace: www.czechmaps.info/data/aktuality.htm


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
Školství Internet
[Pošta]