[Home Page]

Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro

Čas od času se může hodit zjistit evidovaný stav v katastru nemovitostí k nějakému staršímu datu. Třeba vás zajímá, zda měl zájmový pozemek loni stejného vlastníka jako má letos. Tato drobná rada vám rozšíří možnosti dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Tuto službu umožňuje nedávno zavedený Informační systém katastru nemovitostí, ale je pouze pro registrované uživatele a za poplatek (stejný jako za aktuální data)!

Od 4.9.2001 až do současnosti je možné vyhledání nejenom informací o vlastnících parcel v minulosti, ale je možno klást dotazy do minulosti všech dostupných (evidovaných) informací.Zajímavý může být např. přehled vlastnictví k určitému datu.
V přístupu na katastr.cuzk.cz je třeba nejprve zvolit volbu "Všechny dostupné informace" a poté již obě funkce o"Informaco o parcelách..." obsahují parametr "Platnost k datu" kde se ucuje den, ke kterému si přejete zjistit informace např. o dané parcele.

V naší redakci jsme tuto službu využili k zjišťování informací o kauze Začarovaný katastr na severu (ID clanku: 796).

redakce

vyvěšeno: 10.07.2003
poslední aktualizace: 13.08.2003
ID článku: 800
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=796


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Internet
Zajímavosti Vševědna
[Pošta]