[Home Page]

Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN

Pokud jste uživatelé DP ISKN, máte tuto službu předplacenu a pořádně jste si nezapsali heslo, použijte následující postup.

Na základě vaší žádosti vám bude u vašeho zákaznického účtu nastaveno původní heslo. Je důležité přesně identifikovat svůj účet (číslem, nebo emailem, nebo uživatelským jménem, které bývá 5 písmen názvu vaší firmy nebo jména, např: Klaud).
Svoji žádost směřujte na help desk Odboru centrálních databází - zu.dpadmin@cuzk.cz.
Administrátor vám znovu přidělí původní heslo, které bylo "iskn". Vaše nové přihlášení bude možné nejpozději do 120 minut. V případě potíží kontaktujte administrátora. Uživatelské jméno může být psáno velkými i malými písmeny, pouze heslo je opět znovu nastaveno na všechna písmena malá, což je nutno do změny hesla dodržovat.

redakce

vyvěšeno: 17.07.2003
poslední aktualizace: 13.08.2003
ID článku: 805
další informace: katastr.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Vševědna
[Pošta]