[Home Page]

Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.

Dříve uživatelé dálkového přístupu do katastru byli, kromě policie a podobně mimořádně postavených uživatelů ISKN, omezeni pouze na vyhledávání údajů v rámci okresu. Dnes už je to minulostí.

Na základě vaší žádosti vám bude přidělen rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí. To znamená, že ve funkci "Přehled vlastnictví" přístupné přes "Všechny dostupné informace" nemusíte zadávat parametr okres. Stačí zadat jméno nebo RČ u fyzické osoby nebo název či IČO u firmy, systém potom vyhledá nemovitý majetek oprávněného subjektu v rámci celé ČR (seznam katastrálních území a čísel LV, která jsou evidována pro zadaného vlastníka). Ve funkci "Výpis z katastru" zůstává i po přidělení rozšířeného dálkového přístupu katastrální území jako povinný údaj. Pozor na velikosti sestav, aby se neprohla vaše peněženka, neboť každý výstup je zpoplatněn 50 Kč za načatou stránku A4.

O rozšířený přístup je ale třeba písemně požádat. Tato žádost je vyžadována po všech uživatelích na pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. V žádosti uveďte, že žádáte o přidělení rozšířeného dálkového přístupu a dále je třeba uvést účel pro který budete takto získaná data využívat, například banka může uvést pro účely vymáhání pohledávek, apod. Uvedete-li "pro zajímavost" možná i tak vám bude rozšířený přístup umožněn. Kdo ví?

redakce

vyvěšeno: 18.07.2003
poslední aktualizace: 13.08.2003
ID článku: 808


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Katastr nemovitostí
GIS Internet
Vševědna
[Pošta]