[Home Page]

Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce

Brožované atlasové dílo není klasickým tématickým atlasem, jak by název do jisté míry mohl naznačovat. Jde v zásadě o obsáhlou sadu stránkované (původně bezešvé) vojenské topografické mapy měřítka 1:200 000. Toto originální mapové dílo je rozděleno do celkem 130 stránek jednotné velikosti (297 x 180 mm), z nichž 127 je upraveno „na výšku“ a poslední tři „na šířku“. Vlastní mapové části předchází stránka vysvětlivek, obsahující výběr tradičních znaků používaných v topografických mapách tohoto rozlišení. Dále navazuje stránka s mapou kladu jednotlivých listů. Závěrem jsou zařazeny topografické mapy ostrova Kiži v Oněžském jezeře v měřítku přibližně 1:33 000, městský plán hlavního města Petrozavodska v měřítku cca 1:65 000 a mapa ostrova Valaam v Ladožském jezeře v přibližném měřítku 1: 45 000. Zatímco hlavní mapy jsou vybaveny i vrstevnicovou sítí, podrobnější mapy tento prvek postrádají. Na mapovou část atlasu navazuje krátká kapitola s geografickým popisem státu (Karélie) a jejího hlavního města.

Nejzajímavější částí atlasu je sada vesměs kvalitních topografických map měřítka 1:200 000, které pokrývají celé území republiky v rozsahu 172 400 km2 s výjimkou středů vodních ploch Ladožského a Oněžského jezera. Obsahově vycházejí ze situace v letech 1986-2001. U silničních komunikací jsou místo technických parametrů uvedena domácí i mezinárodní číselná (kódová) označení. Vzhledem k tomu, že právě silnice díky probíhající modernizaci prodělávají značné změny, řada údajů o hlavních tazích je již zastaralá.

Pro domácího i zahraničního návštěvníka však toto dílo představuje doposud zcela nebývalý kvalitní mapový materiál pro pohyb a pobyt v krajině s převážně zachovalými přírodními společenstvy – lesními a vodními, a také o sídlech a technických dílech. Všechny mapy pokrývá 2-centimetrová čtvercová síť. Není však znázorněn její vztah k síti geografické.

Vydavatelem atlasu je 444 Vojenno-kartografičeskaja fabrika v Sankt Petěrburgu (444vkf@mail.rcom.ru, 444vkf@aport.ru). Atlas je nabízen za smluvní cenu. Obvykle se prodává za 110 rublů, což činí cca 100 Kč (v roce 2003). Je v prodeji jak v knihkupectvích, tak u čerpacích stanic. Ve vlastní republice Karélii je však prakticky vyprodán.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 06.08.2004
poslední aktualizace: 27.07.2004
ID článku: 817

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]