[Home Page]

Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem

Řada ruských vydavatelství přistoupila již počátkem 90. let 20. století k vydávání kvalitních topografických map určených co nejširší veřejnosti, aby zaplnily nedostatek tohoto zboží na trhu, poskytly vlastním subjektům spolehlivé kartografické podklady a získaly komerční úspěch. V prvé řadě se tyto iniciativy dotkly exponovaných hustě osídlených regionů evropského Ruska a později se zájem přesouval do stále odlehlejších, a tím komerčně méně perspektivních oblastí. Jedním z těchto více-méně periferních, avšak geopoliticky exponovaných regionů je Murmanská oblast na severu RF v Evropě při hranicích s Norskem a Finskem na pobřeží Barentsova moře. Vzhledem k tomu, že v tomto prostoru se nacházejí citlivé vojenské objekty, mj. v nedalekém Severomorsku sídlí Severní flotila Ruského námořnictva, jde o do jisté míry překvapivý počin.

V roce 2001 vydalo nakladatelství Roskartografija v Moskvě pro Federální službu geodézie a kartografie Ruska již v druhém vydání topografickou mapu Murmanské oblasti v měřítku 1:500 000, s výřezem pro okolí Murmanska v měřítku 1:200 000. Ačkoliv je mapa označena jako „obecně geografická“, v zásadě jde o mírně upravenou topografickou mapu uvedených měřítek. Legenda je převzata se standardu topografické mapy daného měřítka a obsahuje vysvětlivky pro cca 80 typů znázorňovaných objektů na souši i vodě. Je rozdělena na skupiny: Sídla podle typu a velikosti, Průmyslové a sociálně kulturní objekty, Komunikace, Hydrografie, Reliéf, Rostlinný kryt a půdy, Hranice. V legendě je uveden seznam použitých zkratek.

Terén je znázorněn vrstevnicemi s rozestupem po 50, resp. 20 výškových metrech, po 250, resp. 100 m zesílené, izobaty jsou provedeny v nepravidelném rozestupu. Znázorněny jsou významné kóty, terénní hrany, skalní útvary, balvanová pole i jednotlivé významné skalní bloky. Zcela chybí barevná hypsometrie, která by oprávňovala k označení „obecně geografická mapa“. K vodním objektům se vztahuje na 25 dílčích znaků. Značnou výhodou je prezentace veškerých, i sezónních pozemních spojů (např. tzv. zimniků), včetně významných stezek pro pěší v místním extrémním subarktickém přírodním prostředí. Zřejmě značné problémy tvůrcům působilo znázornění vegetace. V místní krajině je nekonečné množství rozmanitých přechodů mezi zapojeným lesním pokryvem a parkovými či keřovými formacemi lesotundry a tundry. V tomto směru nelze na obsah mapy příliš spoléhat, neboť většina tohoto prvku byla mapována bezkontaktním způsobem (fotogrammetricky, zřejmě státním podnikem Aerogeodězija ze Sankt Petěrburgu) a ostatně existuje řada odlišných názorů na klasifikaci této vegetace i mezi uznávanými odborníky. V mapě je uvedena geografická síť (zeměpisná šířka s rozlišením 20´, zeměpisná délka po 1o v projekci Gauss-Krueger). Malá mapka pod legendou znázorňuje administrativní členění oblasti.

Mapa byla vytištěna Uralskou kartografickou fabrikou v Jekatěrinburgu na jednom listu papíru o formátu 104 x 84 cm po obou stranách ve čtyřech barvách. Tisk je proveden kartografickém papíře s gramáží 90 g/m2. Plošné barvy na ohybem podléhají brzy otěru. Náklad posledního vydání činí pouhých 8000 kusů.

Mapa se prodává v běžné obchodní síti (knihkupectví, novinové kiosky) za smluvní cenu kolem 80 RUR (cca 75 Kč v roce 2003), což je cena přiměřená místním poměrům. Její využití sahá od přehledných rozhodovacích kroků až po pomůcku pro pohyb v území. I přes malý náklad není doposud rozprodána.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 07.08.2003
poslední aktualizace: 12.08.2003
ID článku: 824

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]