[Home Page]

Nové regionální autoatlasy Ruska

K nám nejbližší část evropského Ruska – severozápad – je v posledních letech pokrývána velmi kvalitními regionálními autoatlasy jednotlivých správních oblastí a autoatlasy největších měst z produkce petrohradského nakladatelství „Karta“ Ltd. (www.karta-ltd.ru). Toto nakladatelství využívá buď vlastní digitální kartografickou databázi, anebo se spojuje s místními zdroji. Digitální databáze jsou sestavovány na bázi využití distančních i pozemních podkladů nejnovějšího data. Veškeré informace jsou dokonce před uvedením děl na trh ještě ověřovány znovu v terénu. Jak příklad posledních úspěšných produktů slouží autoatlasy Sankt Petěrburgu v měřítku 1:15 000 a 1:25 000, Velikého Novgorodu v měřítku 1:10 000 a Leningradské oblasti v měřítku 1:120 000, vesměs vydané ve formátu A4. Vezmeme-li na prozkoumání třeba první z nich (vydán v roce 2002), příjemně překvapí podrobnost provedení centrálních (1:15 000) i okrajových částí (1:25 000) tohoto 5-milionového velkoměsta. Vedle standardních názvů ulic, jednotlivých bloků a jiných ploch, motorista s výhodou využije vyznačení směrů jednosměrných ulic, organizaci nájezdů na mosty a složitější křižovatky, výšky nižších průjezdních profilů, ulic se zákazem vjezdu, označení čerpacích stanic, autoservisů, stanovišť silniční policie, nemocnic a míst první pomoci. Kuriózní, i když velmi užitečné je rovněž vyznačení obchodů nabízejících v sortimentu díly a doplňky k automobilům. Návštěvníci ocení vyznačení ulic s možnostmi parkování (nebo naopak zákazem – po obou stranách ulic), tranzitních ulic (s povolením pro osobní či pro osobní i nákladní přepravu) a pěších zón. Výrazně jsou vyznačeny hotely, kempingy, turisticky atraktivní a jinak významné objekty, budovy významné pro orientaci, stanice metra a taxi. V měřítku 1:120 000 je znázorněno okolí města s podobným obsahem legendy (terén je navíc vyjádřen vrstevnicemi po 20 m). Z této zóny jsou zvlášť ještě v měřítku 1:30 000 provedeny plány menších měst s opětným zvýrazněním uvedené skupiny objektů a silničních informací. Atlas zahrnuje abecední index názvů, seznam klasifikovaných autoservisů a autoprodejen, vč. prodejen náhradních dílů s adresami a telefonními čísly, seznamy nemocnic s podobnou dokumentací, místa státních technických kontrol s obdobnými detaily a místa registrace automobilů. Atraktivní zvláštností je rozvrh hodin nočního zvedání mostů přes řeku Něvu. Vnitřně je atlas rozvržen do číslovaných dvoustran (celkem 25). Dále je doplněn přehlednými mapami (v měřítku 1:100 000) kladu dvoulistů, nákladní tranzitní dopravy a podrobnými plánky průjezdů složitějšími křižovatkami. Vše provedeno mnohobarevným tiskem na křídovém papíře slabší gramáže. Cena je 55, 60 RUR (cca 50 Kč). Autoatlas Velikého Novgorodu (vydán v roce 2002) je podstatně útlejší (jde o město s cca 250 000 obyvateli), byť je prakticky shodně uspořádán do číslovaných dvoustran v měřítku 1:10 000 pro centrum města (9 dvoustran) a okolí v měřítku 1:120 000 (6 dvoustran). Přehledná mapa kladu městských listů je v měřítku 1:65 000. Legenda i mapy jsou podstatně bohatší a zahrnují navíc vyznačení čerpacích stanic LPG, myček aut, opraven pneumatik, přístavišt, restaurací, kaváren, nočních barů, fontán, památníků, míst výhledu a lokalit turistických informačních kanceláří. Indexy názvů a seznamy prodejen, servisů atd. jsou připojeny. Zvláštností je předmluva od starosty města. Cena činí 59 RUR (cca 55 Kč). Nejobjemnější je autoatlas Leningradské oblasti (ponechala si původní název i po roce 1991). Je rozvržen do dvou částí: západ a východ oblasti s odlišným barevným označením rohů map, byť s průběžným číslováním po jednotlivých stránkách. Autoatlas obsahuje (vydán v roce 2003) celkem 148 stran map měřítka 1:120 000, pak několik stran podrobných městských plánů provinčních sídel a jmenný index. Oproti předchozím atlasům disponuje nejbohatší legendou. Vyznačeny jsou navíc hraniční přechody různých typů, pošty, různé typy památkových objektů, skalní útvary, terén vrstevnicemi po 20 m, muzea, kostely, kaple, hřbitovy, sportoviště (zimní i letní, vč. vodních) několika typů, turistické základny a tábory, stadiony, přístavy a přístaviště, přívozy, majáky, letiště, chráněná území, různé typy administrativních hranic, různé typy zástavby sídel a využití ploch otevřené krajiny (lesy, vodní plochy, ovocné sady aj.). Samozřejmostí je znázornění řady typů silničních komunikací - od dálnic po lesní a vybrané polní cesty. Vše na křídovém papíře slabší gramáže. Cena je 158 RUR (cca 145 Kč). Společnou slabinou uvedených atlasů je jejich brožované vydání. Po kratším používání začínají jednotlivé listy vypadávat z vazby, ať již jsou atlasové listy sešité nebo lepené. Atlasy jsou vydávány v azbuce, což omezuje jejich využitelnost některými zahraničními návštěvníky. Překvapivě kvalitní obsah, estetické provedení i design uvedených atlasů, použité produkční a tiskařské technologie poněkud nutí k zamyšlení, zda něco podobného jsou schopni i producenti autoatlasů České republiky, zvlášť po této výzvě ze strany dříve oprávněně kritizované ruské kartografické produkce. Zdá se, že žádné obdobné atlasové dílo v současnosti nabízené na našem trhu nedosahuje parametrů recenzovaných ruských regionálních autoatlasů. Že by náročnost naší a západoevropské klientely natolik poklesla, byť kartografické tradice máme nepochybně dobré?

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 12.08.2003
ID článku: 828

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]