[Home Page]

Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti

Tzv. „Geospatial One-Stop“ (GOS) portál, který vytvořila firma ESRI, poskytuje prostorová data, která lze sdílet kýmkoli a kdekoli. Na portál, který je výsledkem úsilí iniciativy e-government zajistit rychlejší a levnější přístup ke geoprostorovým informacím všem úrovním vlády i veřejnosti, dohlíží tamější úřad pro správu a rozpočet (Office of Management and Budget – OMB). Na adrese www.geodata.gov byl portál spuštěn již 30. června 2003.

ESRI tyto stránky vytvořila během pouhých osmi týdnů. Portál ESRI byl zvolen jako pracovní systém pro první fázi na základě jeho použitelnosti a dalších faktorů. Zkušenosti ESRI s vývojem podobných stránek mezinárodních, federálních a státních aplikací se promítly i v návrhu GOS. Stránka je bezpečná, podporovaná 24 hod./7 dní v týdnu, se schopnostmi zotavení.

Portál byl navržen tak, aby byl otevřený a virtuálně spolupracoval s jakoukoli GIS datovou sadou nebo službou. Během jeho tvorby kladla ESRI zvláštní pozornost na standardy webových služeb stanovených různými organizacemi (konsorcium Open GIS – OGC, ISO, FGDC). Stránky podporují více než 15 prohlížečů od různých výrobců.

Tento portál je vstupní branou do národní infrastruktury prostorových dat (NSDI) a superdálnicí GIS. Jeho účelem není jen zjednodušit vyhledávání dat, ale i centralizovat přístup ke službám a dovolit uživatelům vizualizovat mapové služby umístěné na různých serverech, publikovat metadata a služby a získat informace o novinkách v této oblasti, standardech atd. Implementace byla navržena tak, aby podporovala publikování a přístup k prostorovým informacím jakéhokoli typu a od kteréhokoli producenta bez ohledu na jejich formát.

Smyslem portálu je učinit vyhledávání prostorových dat snadným a intuitivním. Tím, že zobrazí svůj obsah po pouhých dvou kliknutích, předčí všechny podobné iniciativy, jako je např. FirstGov. Hledání určitých dat, které dříve trvalo týdny, je možné dnes zvládnout během několika minut.

Zlepšení komunikace mezi federálními agenturami jim umožňuje efektivně a úzce koordinovat své aktivity, což vede k vyšší efektivitě práce. Geoprostorová data hrají důležitou roli při zabezpečování úkolů vlády v oblastech bezpečnosti země, ochrany životního prostředí, ekonomického vývoje a dalších. Mezi přínosy portálu geodata.gov patří poskytnutí nástrojů nutných pro rozvoj spolupráce mezi vládními institucemi a snížení duplicity dat i plýtvání zdroji.

tisková zpráva

vyvěšeno: 14.08.2003
ID článku: 832
další informace: www.geodata.gov


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
GIS
Internet Ze zahraničí
[Pošta]