[Home Page]

Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí

ČÚZK do 4. srpna sbíralo nabídky na vyhlášenou obchodní soutěž z 26. června 2003. ČÚZK v zadané veřejné obchodní soutěži požaduje např., aby uchazeč zapojil do rozvoje a údržby vývojový tým zadavatele (tedy pracovníky z rezortu) a aby uchazeč spolupracoval při plnění této veřejné zakázky se společností NESS Czech (dříve APP).

Uchazeč musí dále předložit např. přehled zakázek srovnatelného rozsahu a charakteru jako ISKN realizovaných uchazečem v posledních 3 letech v ČR (pozn. red.: neznáme podobnou zakázku na úrovni ISKN) a prohlášení o tom, že uchazeč má se společností NESS Czech smluvně zajištěn způsob a rozsah využití výstupů, které společnost NESS Czech vyvinula v průběhu systémové integrace APV ISKN a které považuje za své obchodní tajemství!!!

Celé znění naleznete na odkazech.

redakce

vyvěšeno: 14.08.2003
ID článku: 836
další informace:www.centralniadresa.cz/cadr/kompletni.stm?znacka_zakazky=10522556&typ_zakazky=1&menu=H
www.centralniadresa.cz/cadr/functions/inz_down/Centralni_adresa_inzerat.pdf?zn_id=10522556ZV01


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Software Internet
[Pošta]