[Home Page]

Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.

Když opomenu skutečnost, že Ing.Fafejta dovozuje z mého vystoupení v Děčíně něco jiného než jsem řekl, pak musím reagovat alespoň na poznámku redakce k jeho článku.
V závěrech schůzky v Děčíně, konané 26.6.2003, shrnutých ing.Paškem bylo uloženo místopředsedou ČÚZK svolat ZKI schůzku o odborném obsahu GP do 31.7.2003. Toto také ZKI ve spolupráci s KÚ učinil a oznámení o schůzce vyvěsil na úředních deskách obou pracovišť KÚ Děčín. V souladu se závěry schůzky nebyla propagace této schůzky jiná neboť zasedací místnost KÚ má 25 míst a nebylo možno v této místnosti udělat akci krajskou. Nevím jak se zpráva o schůzce donesla KGK a Svazu geodetů, ale oba čelní představitelé mně oslovili a vyžádali si podrobnosti. Samotné schůzky se z těchto organizací nikdo neúčastnil neboť neměla přinést do sporu nic nového. Z podnikatelské veřejnosti se dostavilo 5 geodetů z nichž 4 jsou zainteresováni v řešeném konfliktu. Přesto jednání zůstalo ve věcné rovině obsahu GP.
Pokud se redakce cítí dotčena, pak z mého pohledu naprosto bezdůvodně. ZKI usutečnil to co mu bylo uloženo a pokud bylo v závěrech z 26.6.2003 řečeno, že další schůzka všech zainteresovaných bude počátkem října očekávám, že se toho redakce opět chopí.

S pozdravem Ing.Barták – ředitel ZKI v Liberci


Pro úplnost přikládám i obsah pozvánky
Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý A K A T A S T R Á L N Í I N S P E K T O R Á T V L I B E R C I
PSČ 460 01 Liberec 1, Rumjancevova 10

-__________________________________________________________________________
P O Z V Á N K A
ZKI Liberec ve spolupráci s KÚ Děčín zve ověřovatele a podnikatele v oboru zeměměřictví na konzultační schůzku k problematice vyhotovování geometrických plánů v okrese Děčín.
Schůzka se uskuteční ve čtvrtek, dne 31. července 2003 v zasedací místnosti nové budovy Katastrálního úřadu v Děčíně , Tržní 1906/24 od 9.00 hod. s předpokládaným koncem ve 14 hodin.

Účast na schůzce není povinná. ZKI zve ty, kteří mají zájem se podělit o své zkušenosti s ostatními a případně získat nové poznatky. Smyslem setkání je diskuse o problémech tvorby a potvrzování GP, které se vyskytují v praxi. Pořadí témat bude stanoveno dle Vašich požadavků, které ZKI očekává alespoň 1 týden předem.
Účast zástupce ČÚZK na schůzce přislíbil zajistit Ing. Pašek , místopředseda ČÚZK.
S pozdravem
V Liberci dne 1.7.2003
Ing. Jiří Barták
ředitel ZKI v Liberci

Ing.Barták – ředitel ZKI v Liberci

vyvěšeno: 18.08.2003
ID článku: 838
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=826


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí KGK
[Pošta]