[Home Page]

Milan Konečný zvolen prezidentem ICA

Poslední den jednání kongresu Mezinárodní kartografické asociace (ICA) v jihoafrickém Durbanu byl minulou sobotu novým prezidentem ICA zvolen Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., vedoucí Laboratoře kartografie a geoinformatiky Geografického ústavu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je to významná událost pro českou kartografii a ocenění nejen osobních kvalit nového prezidenta, ale i české vědy. Gratulujeme a přejeme hodně zdaru při plnění náročných úkolů nové funkce.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 22.08.2003
poslední aktualizace: 25.08.2003
ID článku: 842

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
GIS Ze zahraničí
[Pošta]