[Home Page]

Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.

Vážení přátelé (technici),
prosím Vás o sdělení Vašeho názoru na můj následující problém:

Vlastním zahradu uprostřed lokality asi 200 x 100 m, kde se nachází na její délce 200 m na 30 zahrad vedle sebe, o šířce typicky kolem 6 m, několik z nich i dvojnásobně širokých, a délce těchto zahrad až do oněch 100 m. Hranice mezi pozemky jsou zhruba paralelní, s nevelkými odchylkami anebo lomy. Lokalita byla takto zaměřena (a rozprodána) naráz počátkem dvacátých let minulého století.
Nový soused využil určení lokality územním plánem k bydlení v rodinných domech a staví na svém pozemku. Hranici s mým pozemkem dal zaměřit, ačkoli byl upozorněn na stávající desítky let užívanou hranici, vyznačenou v terénu jedním krajním sloupkem mé ocelové branky v oplocení lokality podél její strany o zmíněné délce 200 m, starým žulovým mezníkem opodál a nakonec prvním ocelovým sloupkem mého plotu, který pokračuje podél mé zahrady. Zeměměřičská firma nejprve zaměřila hranici mezi našimi pozemky tak, že umístila znak z plastu na opačnou stranu mé ocelové branky, asi 1,5 m do mého pozemku, a odtud stanovila za novou hranici úsečku, končící na lomu onoho mého plotu podél mé zahrady, v délce bezmála 70 m od mé kovové branky. Tak by trojúhelník o výměře asi 50 m2 připadl sousedovi.
Projednal jsem se zeměměřiči všechny mně známé okolnosti a když poté snad přihlédli k dalším lomovým bodům, nalezeným v okolním terénu i v mapových podkladech, umístili nakonec znak z plastu namísto 1,5 m asi v poloviční vzdálenosti, alespoň 70 cm do mého pozemku (a doplnili ho dalším plastovým znakem do mého pozemku nedaleko, jen několik m od starého žulového mezníku). Tento stav byl pak již uveden do protokolu.

Nyní mě zajímá odpověď na tuto otázku:
Je vůbec "smysluplné" (teoreticky správné) za těchto okolností znovu zaměřovat právě jen jednu hranici mezi tolika desítkami před osmdesáti lety současně zaměřených hranic? (Domnívám se, že vzhledem ke všem myslitelným nepřesnostem by musely pro "spravedlivé" - také tento pojem dávám do uvozovek, protože si uvědomuji, že technicky nic neznamená - zaměření hranice být zaměřeny, či spíše "rozměřeny" i všechny ostatní.)

Děkuji Vám předem za odpověď, ať už bude jakákoli. Omlouvám se za poměrně dlouhý text, sám bych raději kreslil. Měl bych také řadu dalších otázek v této souvislosti, ale potlačím je.

S veškerou úctou
ing. Miloslav Fiala, Blansko

Předmět (Subject): zaměření jedné z mnoha hranic
Datum (Date): 21.8.2003 9:36
Od (From): "Miloslav Fiala"
Komu (To): zememeric@ini.cz

redakce

vyvěšeno: 25.08.2003
ID článku: 843
další informace: www.zememeric.cz/vsevedna


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Vševědna
[Pošta]