[Home Page]

Spolehlivost katastru nemovitostí

Nedávno televize vysílala pořad, kde německý investor odkoupil od města pozemek, načež byla část pozemku vrácena restituentovi a německý investor se velmi divil, jak je to možné. Podobný případ se stal i na KÚ v Bruntále. Přišel starší občan a velice rozhořčeně se dotazoval, jak je možné, že poté, co v roce 1995 odkoupil od PF starou usedlost, investoval do ní a vklad do katastru byl proveden (potvrzení na restituce bylo přiloženo), tak přesto KÚ zapsal jiného vlastníka na základě rozhodnutí pozemkového úřadu (restituce). Za celou dobu existence katastru se (na KÚ Bruntál) staly dva takové případy, což zase není tak mnoho. Všechny případy mají společné to, že se jedná o spolehlivost, jakou jistotu poskytuje institut katastru. Podle dosavadní úpravy majetková práva vznikají jednak vkladem a taky mimo vklad, ze zákona i bez zápisu do katastru. Tady je položen základ malé spolehlivosti katastru, což laická veřejnost neví nebo nedovede pochopit, reportéři pak problém nedovedou vyhmátnout a většinou jejich pořady vyzní tak, že úřady jsou neschopné. Naopak si myslím o nich, že to jsou pěkní šmodrchové (náš první přednosta SG používal výraz »ujapupínci«). Nevím, jestli se problémem spolehlivosti katastru vůbec někdo zabývá, když se diví občan, (daňový poplatník) je málo slyšet, když se diví zahraniční investor, snad má větší vliv. Faktem je, že i dnes jsou k zápisu předkládány listiny z roku 1950 (dokonce i dekonfiskace), návrhy na zápis nejsou předkládány v pořadí, jak se právní události skutečně staly, ale na přeskáčku, soudy neví, že v téže věci je řízení u konkursního soudu (oni snad do katastru ani nenahlíží - katastrální ignoranti ), v kolaudačních rozhodnutích již nebývají označeni stavebníci, ale navrhovatelé, (z jednoho navrhovatele se nakonec vyklubalo osm spoluvlastníků), obce nemají zapsán veškerý majetek (příděly, DKM, nemají peníze na GP), zkrátka tento stav přispívá k nespolehlivosti údajů o vlastnictví. Pokud nebude platit staré osvědčené pravidlo známé již z pozemkových knih, že teprve zápisem do katastru něco vznikne (či jak to správně nazvat), tak se budeme pořád divit.
Myslím, že by nás všechny zajímalo, zda se někdo tímto problémem zabývá. Kdo to ví, ať odpoví.

Ing. Josef Albrecht

vyvěšeno: 25.08.2003
poslední aktualizace: 08.09.2003
ID článku: 848
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=858


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Zajímavosti
[Pošta]