[Home Page]

GeoForum cs 2003 koncem září

BRNO (30. 9. - 1. 10. 2003): Jestliže patříte mezi zájemce o geoinformační technologie a řešení, pak nemůžete při získávání informací opominout uživatelskou konferenci GeoForum cs 2003. Koncem září se letos již počtvrté v Brně sejdou všichni, kteří se zajímají o novinky, trendy a zkušenosti z oblasti aplikace geoinformačních systémů a technologií do veřejné správy, dopravy, lesnictví a zemědělství, inženýrských sítí, energetiky, vodárenství, plynárenství, telekomunikací, vojenství.
Za čtyři roky své existence si konference získala dobrou pověst, především díky kvalitnímu propojení odborné a společenské části. Stalo se již tradicí, že se při ní setkávají zákazníci, partneři, dodavatelé, uživatelé geoinformačních technologií i zástupci z akademické sféry.
GeoForum si klade za cíl oslovovat ty, kteří hledají v geoinformačních technologiích a řešeních přidanou hodnotu a konkurenční výhodu, GIS používají jako pracovní nástroj anebo výrobní prostředek.
V průběhu konference je možnost vzájemně se setkat, diskutovat, vyměnit si informace, získat nové podněty a zajímavé postřehy, využitelné například ke zlepšení stávajícího řešení.
Konference není pouze místem k načerpání odborných znalostí, ale značný ohlas si získala možnost setkávání se svými kolegy, přáteli a známými, kteří se dlouho neviděli. Vhodnou příležitostí je zejména společenský večer. Po mexické slavnosti, kovbojsky naladěném Divokém západu a středověké myslivecké slavnosti bude letošním tématem večera objevování nových kontinentů a mořeplavba. Našimi společníky budou slavní mořeplavci a navigátoři Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Fernao Magalhaes, James Cook, Hernando Cortés a mnozí další.

Témata konference
Správa, integrace a distribuce geoprostorových dat - Tyto dva tematické bloky se věnují problematice správy geoprostorových dat, možnostem jejich propojování. Většina organizací používá různorodé datové zdroje, které lze pomocí řešení Intergraphu a jeho partnerů snadno sjednotit či propojit bez nutnosti konverze. Samostatnými částmi tohoto tematického bloku jsou sekce věnované managementu velkých objemů geoprostorových dat (TerraShare) a problematice práce s daty KN ČR včetně představení komplexního řešení.
Geoprostorové řízení zdrojů - Přednášky se budou věnovat především využívání řešení GRM (Geospatial Resource Management), prostor bude vyhrazen i pro případové studie z energetiky, vodárenství, plynárenství, komunikací. Do oblasti geoprostorového řízení zdrojů patří i facility management, kterému rovněž bude věnován zvláštní prostor.
Integrace GIS s ostatními informačními systémy - Tato sekce je určena především pro společnosti, které chtějí využívat možností, které vzniknou propojením geoinformačních technologií např. s provozně-ekonomickými systémy (SAP), případně se zabývají budováním datových skladů.
Analýza a vizualizace dat - Tento blok je zaměřen na představení praktických možností geoinformačních řešení a jejich využití např. při manažerském rozhodování, při plánování, logistice apod. Možnosti budou prezentovány především na prakticky zaměřených workshopech, srozumitelných každému.
Mobilní technologie - využití v geoaplikacích - Řešení založené na mobilních technologiích mohou být s výhodou využity v energetice, např. vedení pracovních čet v terénu (IntelliWhere TrackForce). Rovněž tak budou představeny uživatelské aplikace z dopravy (inteligentní navigační systémy) či využití Tablet PC v terénu.
Fotogrammetrie a správa velkých objemů rastrových dat - Zde se bude prolínat problematika správy velkých objemů rastrových dat, jejich vyhodnocování a využívání. Jednou z částí tohoto tematického bloku bude rovněž prezentace komplexního fotogrammetrického řešení, počínaje pořízením snímků (fotogrammetrickou kamerou) přes jejich zpracování až po distribuci, využití a ukládání - to vše s pomocí 100% digitální technologie.
Intergraph a vzdělávání, věda a výzkum - Spolupráce s akademickou sférou, grantové možnosti Intergraphu, zapojení do Team GeoMedia Registered Research Laboratory - to vše bude součástí tohoto tematického bloku.

Vedle přednášek jsou v rámci konference pořádány i workshopy, které si kladou za cíl seznámit s technologickými možnostmi a novinkami řešení a technologií.

redakce

vyvěšeno: 25.08.2003
ID článku: 850
další informace: www.intergraph.com/cz/action/2003/geoforum/pozvanka.html


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Katastr nemovitostí
Kartografie GIS
GPS DPZ
[Pošta]