[Home Page]

Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

Ve spolupráci vydavatelství Z-Press a společnosti graphIT specializující se na digitální geoinformační produkty vyšel nejnovější Atlas Maďarska. Jeho východiskem jsou kvalitní digitální topografické mapy s rozlišením odpovídajícím měřítku 1:360 000, které lze účelně zvětšovat až do měřítka cca 1:10 000 až 1:20 000. Současně s topografickou bází je na CD dodáván rovněž jednoduchý ovládací softvér s několika základními funkcemi (zoom, pan, návrat do předchozího zobrazení, inicializace portu pro GPS, výpis zvolených souřadnic bodů, vkládání nových souřadnic z GPS, prohlížení souborů souřadnic GPS). Atlas k dispozici za maloobchodní cenu 15 000 HUF (což je cca 1900 Kč). Další informace najdete na www.graphit.hu/GIS/products.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 02.09.2003
ID článku: 854
další informace: www.graphit.hu

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
GPS Ze zahraničí
[Pošta]