[Home Page]

Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně

Publikace "Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation" je ideální pomůckou pro každého, kdo chce zacházet s katastrálními mapami na počítači. Pojednává o všech důležitých fázích tvorby a údržby katastrální mapy v digitální formě od transformace naskenovaného mapového listu přes vektorizaci rastrových dat až po aktualizaci obsahu výsledné vektorové mapy (kapitoly 4, 5, 7). Potřebná pozornost je věnována i přípravě mapových listů - zjištění souřadnic rohů každého mapového listu dané lokality na základě jeho identifikace pomocí nomenklatury nebo nějakého grafického prvku (kapitoly 2, 3). Kromě základního postupu tvorby digitální mapy z původních grafických, papírových podkladů je do publikace zařazen také způsob tvorby digitální katastrální mapy (DKM) přímo z číselných dat (kapitoly 7, 8). Stručně je zmíněna i možnost konverze vektorvých dat na rastrová (kapitola 6).

Obsah knihy tvoří 9 kapitol:
Úvod,
1. Katastrální mapa v digitální formě, základní pojmy, Tvorba katastrální mapy v digitální formě,
2. Generování dekadických mapových listů v programu GeoTools 2001, Práce s klady mapových listů, Nastavení parametrů mapových listů,
3. Generování nedekadických mapových listů v programu Tools 3.51,
4. Transformace rastru, Pracujeme s programem I/RAS B 7.0, Pracujeme s programem MicroStation Descartes 7.1,
5. Vektorizace rastrových podkladů, Základní pojmy, Čistění rastru, Vlastní vektorizace, Práce a služby, Nastavení parametrů vektorizace,
6. Konverze vektorvých dat na rastrivá data, Konverze jednoho nebo více vektorvých prvků, Nastavení parametrů konverze,
7. Práce s digitální mapou v nadstavbě MicroGEOS, Spuštění programu, Datový model, Práce s vrstvami, Práce se soubory, Informace o plošných objektech ve výkresu, Tvorba DKM, Kontroly dat, Načtení seznamu souřadnic do výkresu, Práce s databázami,
8. Souřadnicové výpočty v programu GROMA 6.0, Spuštění programu a jeho vzhled, Základní práce s programem GROMA, Operace se soubory, Seznam souřadnic, Komunikace GROMA  MicroStation, Zpracování měřených dat, Práce s protokolem, Vypočetní ulohy, Export a import souborů,
9. Literatura

Čtenář je postupně seznamován s tím, jak lze jednotlivé operace s katastrální mapou, provádět pomocí programového systému MicroStation prostřednictvím jeho nadstaveb GeoTools, HSI Tools, I/RAS B, Descartes a MicroGEOS. K výpočtu souřadnic podrobných bodů je použit program GROMA (kapitola 8), který sice není nadstavbou MicroStationu, ale podporuje interaktivní komunikaci prostřednictvím DDE (Dynamic Data Exchange).

Hlavní náplní knihy je podrobný popis úkonů v prostředí příslušné programové nadstavby. Postup je ilustrován obrázky příslušných oken, rozbalovacích menu, případně pomocí posloupnosti detailních výřezů grafické plochy okna dokumentující průběh prováděné operace.

Každá ucelená část výkladu je uzavřena několikabodovým shrnutím, průběžně jsou zařazovány také konkrétní úkoly k procvičení probrané látky. Velmi užitečné pro orientaci v textu jsou heslovité odkazy ve svislém pruhu na okraji každé stránky. Není proto tolik na závadu, že v knize není rejstřík. Grafické zpracování publikace je na vysoké úrovni.

Kniha má sice charakter učebnice, ale vzhledem k dokonale dokumentovanému průběhu jednotlivých operací ji lze použít i jako účelově zaměřenou příručku k vybraným nadstavbám programového systému MicroStation (GeoTools 2001, HSI Tools 3.51, I/RAS B 7.0, Descartes 7.1, MicroGEOS Map, MicroGEOS Vektor) a k programu GROMA verze 6.0. Je proto vhodná nejen pro studenty geodézie na vysokých a středních školách, ale i pro zaměstnance katastrálních úřadů a soukromých firem, kteří se DKM zabývají.

Takováto ucelená publikace o tvorbě DKM u nás dosud chyběla a její vydání je proto významným, ojedinělým počinem. Jediným jejím závažnějším nedostatkem je, že neuvádí alespoň stručný přehled alternativních programových systémů, které se tvorbou DKM také zabývají.

Publikaci je možno objednat na adrese redakce: Zeměměřič, Radlická 2, 150 23 Praha 5, tel.: 251 565 572, zememeric@ini.cz

Lubomír Soukup

vyvěšeno: 16.09.2003
poslední aktualizace: 19.09.2003
ID článku: 884
další informace: www.zememeric.cz/objednavky


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server]
Geodézie
Kartografie Pozemkové úpravy
GIS Školství
[Pošta]