[Home Page]

Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn

KARLOVY VARY (25.9.2003): První český ZEMĚPISNÝ ATLAS SVĚTA slavnostně pokřtil poslední zářijový čtvrtek místostarosta Strakonic a úspěšný "hybatel" soch MOAI na Velikonočních ostrovech, inženýr Pavel Pavel. Křest pravou slivovicí proběhl v rámci doprovodného programu mezinárodního festivalu TOURFILM 2003 v Karlových Varech. Tvůrci zdůraznili, že nový Zeměpisný atlas světa je určen doslova pro celou rodinu a na více než třech stech stranách najdou knižní cestovatelé vyčerpávající a aktuální informace o Zemi.
Cesta k novém kartografickému dílu byla složitá. Nový Zeměpisný atlas světa vznikal v letech 1997 - 2003 v kartografickém vydavatelství SHOCart ze základních polohopisných a výškopisných dat za podpory českých i zahraničních odborníků v oboru geografie a kartografie. „Představuje první původní český atlas světa tohoto rozsahu a navíc spojuje nejmodernější technologii digitálního zpracování map zahrnující stínovaný pevninský i oceánský reliéf se sběrem aktuálních geografických informací. Atlas obsahuje nové názvosloví nezávislých států a veškeré údaje v něm uvedené byly aktualizovány v roce 2003. Poslední aktualizace jsou ze srpna 2003,“ řekl při slavnostním uvedení na trh zástupce vydavatele Jiří Šumbera. Kompletní publikaci uvádějí texty o planetě Zemi, jejím postavení ve vesmíru i množství kvalitních fotografií. Mapy zpracované moderní počítačovou technologií přehledně znázorňují fyzický i politický svět, Evropu, Asii, Afriku, Jižní Ameriku, Severní Ameriku, Austrálii a Oceánii. Podrobné mapy jednotlivých částí kontinentů jsou vyhotoveny v základní měřítkové řadě 1:10 000 000.
"Pomocí programů ESRI jsme zpracovávali podklady pro mapovou část. Zcela vyjímečným způsobem byla zpracována většina podrobných map Evropy v měřítku 1:1 500 000, které nemá v atlasech světa této kategorie konkurenci," doplnil informace o novém díle zástupce společbnosti T-MAPY Jan Langr. Na mapách vás možná zaujmou neobvyklé avšak zcela jasně viditelné signatury sídel v podobě bílých puntíků, ale i další ne zcela na tradičních zeměpisných mapách používané zobrazovací prvky.
"Přišel jsem k rozdělané práci, kterou už jsem jen dotáhl do konce," poznamenal odpovědný redaktor Pavel Šára.
Mapovou část doplňuje lexikální přehled kontinentů a států s vlajkami všech 192 nezávislých států a rejstříkem geografických názvů obsahujícím přibližně 60 000 hesel.
Při zakoupení prvního vydání v knihkupectví, získá čtenář bonus v podobě fyzické a politické mapy světa.

TIRÁŽ: ZEMĚPISNÝ ATLAS SVĚTA
Vydal a zpracoval:SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice tel.: 577 687 204, fax: 577 687 360 * http://www.shocart.cz, e-mail:
Odpovědný redaktor: Mgr. Pavel Šára
Spolupracovali:Mgr. Kateřina Hrabicová, Mgr. Martin Janoška, Ing. Zbyněk Krejčík, Ing. Jaroslav Podhajský, Ing. Jiří Šumbera
Zpracování mapové části a rejstříku: SHOCart, spol. s r. o. - Venda Buršíková, Eva Dujková, Pavla Genzerová, Magda Klimková, Martin Kovařík, Lenka Neubauerová, Iveta Polakovičová, Petra Svobodová, Jarmila Štachová, Klára Šumberová, Mgr. Jiří Vopařil
T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové - Mgr. Jan Langr
Digitální model terénu:T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové - Mgr. Jan Langr
Zdroj polohopisných dat:Digital Chart of the World - (c) Environmental Systems Research Institute, Inc., 1993
Zdroj výškopisných dat:GTOPO30 (DEM) - (c) U.S. Geological Survey, 1996
ETOPO5 (DEM) - (c) NOAA National Geophysical Data Center, 1990
Použitá kartografická zobrazení:Svět - Gallovo stereografické válcové zobrazení
Přehledné mapy světadílů a oceánů - jednoduché Lambertovo azimutální zobrazení
Podrobné mapy kontinentů - jednoduché Albersovo kuželové zobrazení Arktida a Antarktida - jednoduché Postelovo azimutální zobrazení
Atlantský oceán - jednoduché Behrmannovo válcové zobrazení
Lexikon států světa:Mgr. Pavel Šára
DTP, sazba a zlom:SHOCart, spol. s r. o. - Roman Hříbek, David Bahula, Magda Klimková
Lektorovali:Ing. Rudolf Buday, Ing. Mária Fábryová, RNDr. Jiří Kastner, Ing. Jaroslav Vašek
Externí spolupráce:Astronomická část - Ing. Otakar Brandosm, Planeta Země - Dr. Ondřej Bábek, Mgr. Kateřina Hrabicová, Kartografická zobrazení a DPZ - Mgr. Pavel Sedlák, Přírodní krajiny světa - Mgr. Kateřina Hrabicová, Ing. Antonín Kusbach, Fotografie - DigitalGlobe, Ing. Antonín Kusbach, NASA, Ing. Jiří Šumbera, Z. Hartinger, Public Domain, Michael Photobank.
Doporučená cena 599,- Kč
Vytiskl:Tiskárna Reproprint, s.r.o.
Distribuce:GeoClub, s. r. o.
Vydání:2003
ISBN:80-7224-445-0 * © Cartography: SHOCart, spol. s r.o., 2003

Petr Skála

vyvěšeno: 26.09.2003
poslední aktualizace: 29.09.2003
ID článku: 911
další informace: www.shocart.cz/docs/html/atlas_sveta/index.htm

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]