[Home Page]

12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR

Vážení uživatelé, srdečně vás zveme na 12. konferenci uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS v ČR, která proběhne ve dnech 30. a 31. října. Místo konání se opět vrací do po povodni zrekonstruované Městské knihovny v Praze.

Sponzorství letošní konference se ujaly firmy IBM ČR spol. s r.o. a Microsoft s.r.o. Mediální partnerství v tomto roce opět převzalo vydavatelství CCB s.r.o. Hlavním řečníkem z ESRI a hostem naší konference bude pan Bernie Szukalski, vedoucí vývojového týmu GIS technologií pro internet, který účastníky seznámí s posledním vývojem softwarových produktů ESRI. S novinkami ve vývoji software ERDAS vás seznámí Rainer Pallaske, obchodní ředitel divize GIS and Mapping společnosti Leica Geosystems pro střední a východní Evropu.

V současné době již pracujeme na programu konference. Chystáme pro Vás mimo jiné několik workshopů, kde vám chceme na konkrétních příkladech ukázat, jak můžete náš software efektivněji využít v praxi. Chceme se věnovat tématu topologie a editace v ArcGIS, jednoduchým úpravám uživatelského rozhraní ArcGIS pomocí programovacího jazyka Visual Basic pro začátečníky a neopomeneme ani stále více populární nástroj pro publikování map a služeb na internetu – ArcIMS.

Počet účastníků, kteří mají zájem přednášet na naší konferenci v letošním roce, výrazně přesáhl kapacitu, takže jsme museli, i když neradi, některé z nich odmítnout. Věříme, že vás náš výběr uspokojí a vybrané práce uživatelů zaujmou.

Jelikož je vás stále více, koho oslovila akce »GIS day«, která slouží pro seznámení široké veřejnosti s přínosem geografických informačních systémů, zvažujeme sekci, kde budete mít možnost seznámit se s důvodem organizace tohoto listopadového dne a aktivitami uživatelů, kteří se k němu, často opakovaně, připojují. Abstrakty přednášek a další aktuální informace včetně možnosti přihlášení účasti, ubytování nebo posteru, naleznete na naší webovské stránce www.arcdata.cz.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na setkání s vámi. kolektiv ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ARCDATA PRAHA

vyvěšeno: 03.10.2003
ID článku: 936
další informace: www.arcdata.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server]
GIS
DPZ Fotogrammetrie
Z domova
[Pošta]